ОП Ид.No
1356
Обект на поръчката
21.11.2019 10:24:35
Услуга
Предмет на поръчката
21.11.2019 10:24:35
„Избор на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за строителството на обект: Път III-667 „Плодовитово-Асеновград“. Мост над р.Марица при км 6+832”
Ред за провеждане
21.11.2019 10:24:35
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
21.11.2019 10:24:35
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
21.11.2019 10:24:35
179 от 18.11.2019
944845/18.11.2019 г.
21.11.2019 10:24:35
0.25 MB
Обявление/Публична покана
21.11.2019 10:24:35
от 18.11.2019
944846/18.11.2019 г.
21.11.2019 10:24:35
0.21 MB
Документация
21.11.2019 10:24:35
 
21.11.2019 10:24:35
0.43 MB
21.11.2019 10:24:35
0.12 MB
Номер на преписка в АОП
21.11.2019 10:24:35
00044-2019-0136
Срок за получаване на офертите
21.11.2019 10:24:35
30.01.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
21.11.2019 10:24:35
 
14.04.2020 09:58:55
17.46 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.05.2020 11:46:13
53-00-4399 от 19.05.2020
На 22.05.2020 г. от 11:00 ч., в зала 701 на 7-ми етаж в административната сграда на АПИ, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.06.2020 12:57:48
 
09.06.2020 12:57:48
11.68 MB
09.06.2020 12:57:48
7.87 MB
09.06.2020 12:57:48
5.02 MB
Решение за класиране
09.06.2020 12:57:48
69 от 09.06.2020
09.06.2020 12:57:48
2.43 MB
 
Договор No.РД-37-21/15.06.2022
Обособена позиция
30.06.2022 11:10:39
1
Предмет на договора
30.06.2022 11:10:39
„Избор на изпълнител на консултантска услуга /строителен надзор/ за строителството на обект: Път III-667 „Плодовитово-Асеновград“. Мост над р.Марица при км 6+832”
Договор
30.06.2022 11:10:39
РД-37-21 от 15.06.2022
1035633/27.06.2022 г.
30.06.2022 11:10:39
2.16 MB
30.06.2022 11:10:39
0.08 MB
30.06.2022 11:10:39
0.11 MB
30.06.2022 11:10:39
0.71 MB
30.06.2022 11:10:39
0.38 MB
Стойност на договора
30.06.2022 11:10:39
BGN, 52 300.00, 20.00, 62 760.00
Изпълнител
30.06.2022 11:10:39
Т7 Консулт ЕООД