ОП Ид.No
1399
Обект на поръчката
13.03.2020 10:30:26
Услуга
Предмет на поръчката
13.03.2020 10:30:26
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обект: Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755“
Ред за провеждане
13.03.2020 10:30:26
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.03.2020 10:30:26
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.03.2020 10:30:26
29 от 10.03.2020
964246/10.03.2020 г.
13.03.2020 10:30:26
0.22 MB
Обявление/Публична покана
13.03.2020 10:30:26
от 10.03.2020
964249/10.03.2020 г.
13.03.2020 10:30:26
0.22 MB
Документация
13.03.2020 10:30:26
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.04.2020 15:12:26
53-00-3371 от 13.04.2020
На 16.04.2020 г. от 11:00 часа в зала 701 ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения. Влизането в сградата ще се осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура, както и с предпазни маски.
13.04.2020 15:12:26
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
13.03.2020 10:30:26
00044-2020-0014
Срок за получаване на офертите
13.03.2020 10:30:26
26.03.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
13.03.2020 10:30:26
 
01.04.2020 15:31:04
0.71 MB
01.06.2020 16:56:29
0.55 MB
01.06.2020 16:56:29
0.22 MB
01.06.2020 16:56:29
0.94 MB
01.06.2020 16:56:29
0.41 MB
Решение за класиране
01.06.2020 16:56:29
64 от 01.06.2020
 
Договор No.РД-36-4/16.06.2020
Обособена позиция
25.06.2020 10:42:42
1
Предмет на договора
25.06.2020 10:42:42
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обект: Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски Манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755“
Договор тип
25.06.2020 10:42:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.06.2020 10:42:42
РД-36-4 от 16.06.2020
985129/22.06.2020 г.
25.06.2020 10:42:42
1.34 MB
25.06.2020 10:42:42
0.14 MB
25.06.2020 10:42:42
0.06 MB
Стойност на договора
25.06.2020 10:42:42
BGN, 78 499.23, 20.00, 94 199.08
Срок за изпълнение
25.06.2020 10:42:42
 
370 дни
Изпълнител
25.06.2020 10:42:42
Пътинвест Инженеринг АД
Промени в условията на договора
23.12.2021 11:34:43