ОП Ид.No
835
Обект на поръчката
18.11.2016 10:39:51
Услуга
Предмет на поръчката
18.11.2016 10:39:51
„Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за Автомагистрала „Струма“, Лот 3.2., участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км“
Източник на финансиране
18.11.2016 10:39:51
 
АПИ
Ред за провеждане
18.11.2016 10:39:51
Конкурс за проект по ЗОП чл.18 ал.1 т.11
Вид процедура/основание за провеждане
18.11.2016 10:39:51
Конкурс за проект
Становище от АОП
18.11.2016 10:39:51
КСИ-40 от 16.11.2016
Становище от АОП
24.11.2016 17:59:48
КСИ-40 от 24.11.2016
Решение за откриване на процедурата
18.11.2016 10:39:51
150 от 17.11.2016
758321/17.11.2016 г.
18.11.2016 10:39:51
0.25 MB
Обявление/Публична покана
18.11.2016 10:39:51
от 17.11.2016
758325/17.11.2016 г.
18.11.2016 10:39:51
0.14 MB
Документация
18.11.2016 10:39:51
 
Номер на преписка в АОП
18.11.2016 10:39:51
00044-2016-0103
Срок за получаване на офертите
18.11.2016 10:39:51
23.02.2017 17:30
Срок за получаване на проекти или на заявления за участие
Разяснения по документация за участие
08.02.2017 16:52:11
 
Разяснения по документация за участие
16.02.2017 17:29:50
 
16.02.2017 17:30:00
0.18 MB
Разяснения по документация за участие
22.02.2017 15:46:10
 
Разяснения по документация за участие
13.04.2017 14:46:05
Публичното заседание на журито за обявяване на резултатите от оценяването и класирането на проектите и отваряне на списъка с номерата на участниците ще се проведе на 20.04.2017 г. от 09:15 часа в зала 702, етаж VII в сградата на АПИ.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.11.2016 10:39:51
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.05.2017 11:12:24
 
16.05.2017 11:12:24
0.14 MB
16.05.2017 11:12:24
0.83 MB
16.05.2017 11:12:24
0.09 MB
16.05.2017 11:12:24
1.42 MB
Решение за класиране
16.05.2017 11:12:24
36 от 15.05.2017
16.05.2017 11:12:24
0.13 MB