ОП Ид.No
957
Обект на поръчката
18.09.2017 11:22:18
Строителство
Предмет на поръчката
18.09.2017 11:22:18
"Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на ОПУ-Русе, РПС-Русе и РПС-Бяла, находящи се на територията на ОПУ-Русе"
Ред за провеждане
18.09.2017 11:22:18
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.09.2017 11:22:18
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.09.2017 11:22:18
Решение-6 от 15.09.2017
18.09.2017 11:22:18
2.11 MB
Обявление/Публична покана
18.09.2017 11:22:18
24-00-198 от 15.09.2017
18.09.2017 11:22:18
4.56 MB
Документация
18.09.2017 11:22:18
 
19.09.2017 13:44:42
10.83 MB
19.09.2017 13:44:42
0.05 MB
19.09.2017 13:44:42
0.05 MB
19.09.2017 13:44:42
0.04 MB
19.09.2017 13:44:42
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
18.09.2017 11:22:18
00044-2017-0061
Срок за получаване на офертите
18.09.2017 11:22:18
23.10.2017 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.09.2017 11:22:18
Протокол № 1 от 25.10.2017
26.10.2017 14:50:31
3.3 MB
15.11.2017 11:06:50
0.32 MB
11.12.2017 13:39:03
15.72 MB
11.12.2017 13:39:03
9.83 MB
11.12.2017 13:39:03
6.32 MB
11.12.2017 13:39:03
36.99 MB
 
Договор No.РД-37-1/24.01.2018
Обособена позиция
26.01.2018 15:42:45
1
Предмет на договора
26.01.2018 15:42:45
"Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на ОПУ-Русе, РПС-Русе и РПС-Бяла, находящи се на територията на ОПУ-Русе"
Договор
26.01.2018 15:42:45
РД-37-1 от 24.01.2018
26.01.2018 15:42:45
12.39 MB
Стойност на договора
26.01.2018 15:42:45
BGN, 14 706.04, 20.00, 17 647.25
Изпълнител
26.01.2018 15:42:45
Ремонт П Строй ЕООД
Дата на приключване
26.01.2018 15:42:45
05.03.2018
Основание за приключване на договора
26.01.2018 15:42:45
 
Състояние на договора
26.01.2018 15:42:45
Изпълнен в срок
Гаранции
Плащания