ОП Ид.No
995
Обект на поръчката
18.12.2017 11:29:27
Услуга
Предмет на поръчката
18.12.2017 11:29:27
"Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Русе"
Ред за провеждане
18.12.2017 11:29:27
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.12.2017 11:29:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.12.2017 11:29:27
10 от 13.12.2017
18.12.2017 11:47:35
2.26 MB
Обявление/Публична покана
18.12.2017 11:29:27
 
18.12.2017 11:36:42
5.28 MB
Документация
18.12.2017 11:29:27
 
18.12.2017 11:29:27
12.3 MB
18.12.2017 11:47:35
0.09 MB
18.12.2017 11:47:35
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
18.12.2017 11:29:27
00044-2017-0103
Срок за получаване на офертите
18.12.2017 11:29:27
18.01.2018 17:00
Решение за класиране
07.03.2018 11:38:42
 
07.03.2018 11:38:42
1.7 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.12.2017 11:29:27
 
30.01.2018 10:37:53
4.54 MB
09.02.2018 15:24:39
0.32 MB
07.03.2018 11:35:22
3.08 MB
07.03.2018 11:35:22
2.78 MB
07.03.2018 11:42:29
10.21 MB
 
Договор No.РД-37-2/05.04.2018
Обособена позиция
24.04.2018 14:07:58
1
Предмет на договора
24.04.2018 14:07:58
"Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Русе"
Договор тип
24.04.2018 14:07:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.04.2018 14:07:58
РД-37-2 от 05.04.2018
Стойност на договора
24.04.2018 14:07:58
BGN, 20 000.00, 20.00, 24 000.00
Срок за изпълнение
24.04.2018 14:07:58
05.04.2020
Изпълнител
24.04.2018 14:07:58
Русе Кар ЕАД
Дата на приключване
24.04.2018 14:07:58
17.09.2019
Състояние на договора
24.04.2018 14:07:58
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
24.04.2018 14:07:58
чл. 37, т. 2 и 3 от Договнор РД-37-2/05.04.2018 г.
Гаранции
Плащания