ОП Ид.No
621
Обект на поръчката
19.10.2015 12:02:58
Услуга
Предмет на поръчката
19.10.2015 12:02:58
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичане на АМ „Тракия“ и път III-666”
Ред за провеждане
19.10.2015 12:02:58
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
19.10.2015 12:02:58
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.10.2015 12:02:58
266 от 19.10.2015
Обявление/Публична покана
19.10.2015 12:02:58
от 19.10.2015
Документация
19.10.2015 12:02:58
 
Номер на преписка в АОП
19.10.2015 12:02:58
00044-2015-0148
Срок за получаване на офертите
19.10.2015 12:02:58
30.11.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.01.2016 16:21:42
 
20.01.2016 16:21:42
1.01 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.02.2016 11:57:51
53-00-1335 от 17.02.2016
На 24.02.2016, 11:00 ч. в зала 406А в сградата на АПИ
17.02.2016 11:57:51
0.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.02.2016 17:10:28
 
29.02.2016 17:10:28
1.29 MB
29.02.2016 17:10:28
0.39 MB
Решение за класиране
29.02.2016 17:10:28
20 от 29.02.2016
29.02.2016 17:10:28
0.67 MB
 
Договор No.РД-34-2/19.04.2016
Обособена позиция
20.04.2016 10:02:02
1
Предмет на договора
20.04.2016 10:02:02
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичане на АМ „Тракия“ и път III-666”
Уведомление на АОП за сключен договор
25.04.2016 16:32:08
731512 от 25.04.2016
Договор тип
20.04.2016 10:02:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.04.2016 10:02:02
РД-34-2 от 19.04.2016
20.04.2016 10:02:02
0.06 MB
20.04.2016 10:02:02
0.06 MB
Стойност на договора
20.04.2016 10:02:02
BGN, 20 222.00, 20.00, 24 266.40
Срок за изпълнение
20.04.2016 10:02:02
 
110 календарни дни
Изпълнител
20.04.2016 10:02:02
Рутекс ООД
Състояние на договора
22.01.2018 11:18:06
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
22.01.2018 11:18:06
Обявление за приключване на договор