ОП Ид.No
819
Обект на поръчката
12.09.2016 11:08:32
Услуга
Предмет на поръчката
12.09.2016 11:08:32
„Упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект„Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120“
Източник на финансиране
12.09.2016 11:08:32
 
АПИ
Ред за провеждане
12.09.2016 11:08:32
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.09.2016 11:08:32
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.09.2016 11:08:32
116 от 09.09.2016
748157/09.09.2016 г.
12.09.2016 11:08:32
0.36 MB
Обявление/Публична покана
12.09.2016 11:08:32
от 09.09.2016
748158/09.09.2016 г.
12.09.2016 11:08:32
0.18 MB
Документация
12.09.2016 11:08:32
 
14.09.2016 10:59:48
474.71 MB
Номер на преписка в АОП
12.09.2016 11:08:32
00044-2016-0080
Срок за получаване на офертите
12.09.2016 11:08:32
20.10.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.04.2017 12:26:38
 
18.04.2017 12:26:38
0.31 MB
18.04.2017 12:26:38
2.03 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
26.05.2017 16:17:27
53-00-3589 от 26.05.2017
Отваряне на ценови оферти на 31.05.2017 г. от 14:00 часа, зала 702, етаж VII в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.08.2017 17:16:32
 
08.08.2017 17:16:32
1.27 MB
08.08.2017 17:16:32
3.45 MB
08.08.2017 17:16:32
3.21 MB
08.08.2017 17:16:32
0.51 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.08.2017 17:16:32
84 от 08.08.2017
08.08.2017 17:16:32
1.73 MB
 
Договор No.РД-34-3/25.10.2017
Обособена позиция
30.10.2017 14:56:01
1
Предмет на договора
30.10.2017 14:56:01
„Упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект„Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120“
Договор тип
30.10.2017 14:56:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.10.2017 14:56:01
РД-34-3 от 25.10.2017
811739/26.10.2017
30.10.2017 14:56:01
23.04 MB
30.10.2017 14:56:01
2.3 MB
30.10.2017 14:56:01
2.25 MB
Стойност на договора
30.10.2017 14:56:01
BGN, 246 220.00, 20.00, 295 464.00
Срок за изпълнение
30.10.2017 14:56:01
 
405 дни
Изпълнител
30.10.2017 14:56:01
177202407, ДЗЗД План Инвест Сърч ( "План Инвест Пловдив" ЕООД, "Инфра Инвест" ООД, "Сърч Корпорейшън" СРЛ, "Научно-технически съюз по строителство-Консултинженеринг" ЕООД )
Уведомление на АОП за изпълнен договор
01.10.2020 17:12:34