ОП Ид.No
37
Обект на поръчката
21.01.2015 16:27:35
Услуга
Предмет на поръчката
21.01.2015 16:27:35
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГИС БАЗИРАНИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ И СЪЗДАВАНЕ НА ГИС РЕГИСТРИ ЗА ПРИХОДНИ ДЕЙНОСТИ.“
Източник на финансиране
09.12.2022 16:37:31
ОПАК
Ред за провеждане
21.01.2015 16:27:35
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
21.01.2015 16:27:35
Открита процедура
Становище от АОП
28.01.2015 10:16:18
ПК-АК-81 от 27.01.2015
28.01.2015 10:16:18
0.08 MB
Становище от АОП
30.03.2015 12:11:15
 
Решение за откриване на процедурата
21.01.2015 16:27:35
6 от 21.01.2015
21.01.2015 16:27:35
0.26 MB
Обявление/Публична покана
21.01.2015 16:27:35
643964 от 21.01.2015
21.01.2015 16:27:35
1.27 MB
Документация
21.01.2015 16:27:35
 
21.01.2015 16:27:35
0.5 MB
Номер на преписка в АОП
21.01.2015 16:27:35
00044-2015-0002
Разяснения по документация за участие
30.01.2015 14:23:15
 
30.01.2015 14:23:15
0.51 MB
12.02.2015 12:26:49
0.13 MB
16.02.2015 15:58:52
0.14 MB
04.03.2015 17:51:04
0.08 MB
04.03.2015 17:51:04
0.1 MB
04.03.2015 17:51:04
0.12 MB
09.03.2015 17:05:39
0.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
24.03.2015 12:14:29
 
Срок за получаване на офертите
21.01.2015 16:27:35
16.03.2015 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.05.2015 16:38:24
 
Решение за класиране
19.05.2015 17:12:33
104 от 19.05.2015
19.05.2015 17:12:33
0.37 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
19.05.2015 17:12:33
 
Гаранция за участие
25.08.2015 16:06:22
0.01 MB
 
Договор No.Д-125/11.08.2015
Обособена позиция
11.08.2015 17:02:43
1
Предмет на договора
11.08.2015 17:02:43
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГИС БАЗИРАНИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ И СЪЗДАВАНЕ НА ГИС РЕГИСТРИ ЗА ПРИХОДНИ ДЕЙНОСТИ.“
Договор тип
11.08.2015 17:02:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.08.2015 17:02:43
Д-125 от 11.08.2015
682082 от 11.08.2015 г.
Стойност на договора
11.08.2015 17:02:43
BGN, 668 000.00, 20.00, 801 600.00
Срок за изпълнение
11.08.2015 17:02:43
 
6 месеца
Изпълнител
11.08.2015 17:02:43
Есри-България ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.12.2022 16:37:31
24-00-3150 от 09.12.2022
1040070/09.12.2022
Плащания