ОП Ид.No
914
Обект на поръчката
08.06.2017 14:29:17
Услуга
Предмет на поръчката
08.06.2017 14:29:17
Осигуряване на охрана със СОТ на следните обекти: Кантон "Нареченски бани", Кантон "Червн", Кантон "Садово", Кантон "Съединение", Кантон "Красновски бани", Кантон "Първенец", Кантон "Прослав", Кантон "Орта хан", Кантон "Кричим", РПБ "Йоаким Груево", Кантон "Брезово", Кантон "Раковски", Кантон "Кърнаре", Кантон "Козница", Кантон "Паничково", Кантон "Поповица", Кантон "Граф Игнатиево", Кантон "Стряма", РБП "Дебър", РБП "Асеновград", РБП "Карлово", Районна пътна лаборатория, АБП "Трилистник", АБП "Царацово", едно помещение в Административната сграда на ОПУ-Пловдив - стая за класифицирана информация; Осигуряване на физическа невъоръжена денонощна охрана на обекти: Административна сграда на ОПУ-Пловдив, Районна складова база "Скобелева майка".
Източник на финансиране
08.06.2017 14:29:17
 
Одобрения бюджет на ОПУ Пловдив
Ред за провеждане
08.06.2017 14:29:17
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.06.2017 14:29:17
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.06.2017 14:29:17
Е-31-00-029315 от 05.06.2017
08.06.2017 14:29:17
1.08 MB
Обявление/Публична покана
08.06.2017 14:29:17
Е-31-00-029310 от 05.06.2017
08.06.2017 14:29:17
3.24 MB
Документация
08.06.2017 14:29:17
Portable Document Format (PDF) file format & Microsoft Word (DOC) file format
08.06.2017 14:29:17
0.52 MB
08.06.2017 14:29:17
0.65 MB
08.06.2017 14:29:17
1.03 MB
09.06.2017 10:23:29
0.3 MB
09.06.2017 10:23:29
0.25 MB
09.06.2017 10:23:29
0.3 MB
Разяснения по документация за участие
08.06.2017 14:29:17
 
22.06.2017 14:14:32
1.15 MB
Номер на преписка в АОП
08.06.2017 14:29:17
00044-2017-0026
Срок за получаване на офертите
08.06.2017 14:29:17
10.07.2017 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.08.2017 10:04:09
Обявление
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.06.2017 14:29:17
Протоколи №1-3
31.07.2017 09:46:42
0.26 MB
01.09.2017 13:05:25
0.29 MB
01.09.2017 13:05:25
0.29 MB
Решение за класиране
01.09.2017 13:05:25
Доклад на комисията и решение
01.09.2017 13:05:25
0.22 MB
 
Договор No.№РД-37-1/25.09.2017
Обособена позиция
25.09.2017 16:09:36
1
Предмет на договора
25.09.2017 16:09:36
Осигуряване на охрана със СОТ на следните обекти: Кантон "Нареченски бани", Кантон "Червн", Кантон "Садово", Кантон "Съединение", Кантон "Красновски бани", Кантон "Първенец", Кантон "Прослав", Кантон "Орта хан", Кантон "Кричим", РПБ "Йоаким Груево", Кантон "Брезово", Кантон "Раковски", Кантон "Кърнаре", Кантон "Козница", Кантон "Паничково", Кантон "Поповица", Кантон "Граф Игнатиево", Кантон "Стряма", РБП "Дебър", РБП "Асеновград", РБП "Карлово", Районна пътна лаборатория, АБП "Трилистник", АБП "Царацово", едно помещение в Административната сграда на ОПУ-Пловдив - стая за класифицирана информация; Осигуряване на физическа невъоръжена денонощна охрана на обекти: Административна сграда на ОПУ-Пловдив, Районна складова база "Скобелева майка".
Договор тип
25.09.2017 16:09:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.09.2017 16:09:36
№РД-37-1 от 25.09.2017
Стойност на договора
25.09.2017 16:09:36
BGN, 160 639.20, 20.00, 192 767.04
Срок за изпълнение
25.09.2017 16:09:36
26.09.2019
24 месеца
Изпълнител
25.09.2017 16:09:36
113546751, Саламандър-АСО ООД-Перник
Дата на приключване
25.09.2017 16:09:36
26.09.2019
Състояние на договора
25.09.2017 16:09:36
В изпълнение
Допълнителна информация по Мониторинг
25.09.2017 16:09:36
Фактури за 2018г.
18.09.2018 09:24:33
0.57 MB