Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "финансов контрол" в ОПУ - Ловеч

Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "финансов контрол" в ОПУ - Ловеч

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТА ДЛЪЖНОСТ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”

В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР. ЛОВЕЧ, ПРИ ЦА НА АПИ

Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина на изпитване по чл.24, т.1                 /тест/

Коефициент

Резултат от интервю

Коефициент

Окончателен резултат
1. Силвия Божидарова Тодорова 41 точки 3 25,6 4 225,4
2. Катя Радоева Вучкова 39 точки 3 20,6 4 199,4

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Георги Грозданов – директор на Областно пътно управление гр. Ловеч

ЧЛЕНОВЕ:   

1. Елеонора Стойкова, главен юрисконсулт в дирекция „Административно обслужване и координация“

2. Адриана Андонова, главен експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария“                                                                                                                                                                                   

09.12.2016 г.