Купете е-винетка: bgtoll.bg

Процедури

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ

 

Процедура за възстановяване на суми на собственици и/или ползватели на пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, използващи, като единствен източник алтернативно гориво

Процедура за възстановяване на суми на собственици и/или ползватели на пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, използващи, като единствен източник алтернативно гориво

Процедура за вписване на доставчици на декларирани данни в публичния списък, поддържан от АПИ/НТУ

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg