Купете е-винетка: bgtoll.bg

Добро управление

                                     

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" 2014 - 2020

 

Проект „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Южна България“ 

 

Проект „Повишаване на професионалните умения и компетентността на служителите в териториалните звена на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Северна България“

 

 Съобщения за проекти по ОП "Добро  управление" 2014 - 2020

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg