Купете е-винетка: bgtoll.bg

Пътни такси и разрешителни

Важна информация относно издаването на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи пътна помощ


Издаване на удостоверения и разрешителни

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни превозни средства

 

 

Регистър на лицата и фирмите, извършващи пътна помощ  - Архив

АПИ напомня, че крайният срок за подаване на Заявление за преиздаване на Разрешения за експлоатация е до 19 юни т.г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg