Купете е-винетка: bgtoll.bg

Административен капацитет

            

 

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" 2007 - 2013

 

Проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса
чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво”

 

Проект Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги
при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“
и създаване на ГИС регистри за приходни дейности”

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg