Купете е-винетка: bgtoll.bg

38 са офертите за надзор при укрепване на 15 свлачища на републиканската пътна мрежа

14.06.2024 17:53
38 са офертите за надзор при укрепване на 15 свлачища на републиканската пътна мрежа

Отворени са 38 оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при укрепване на 15 свлачища по републиканската пътна мрежа. Поръчката е с индикативна стойност 3 723 373 лв. без ДДС и е в 4 обособени позиции, като всеки участник в процедурата има право да подава оферта за максимум 2 позиции.

Първата позиция е за строителен надзор при трайното укрепване на деформации на пътното платно на 7 обекта по републикански път II-82 Костенец – Радуил – Боровец – Самоков. Те са при 18-и км, 22-и км, 24-и км, 25-и км и 3 в границите на 23-и км на второкласния път.

Отворените 7 оферти са на:

 • „СТРОЙНОРМ“ ЕООД – 139 800 лв. без ДДС;
 • „ТРИ - ЕС“ ЕООД – 145 460 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, в което участва: „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“ и „ДеНиДи“ ЕООД – 219 940 лв. без ДДС;
 • „ИНФРА ИНВЕСТ“ ЕООД – 136 710 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „СВЛАЧИЩА 2024“, в което са: „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД – 148 799 лв. без ДДС;
 • „СТРОЛ - 1000“ АД – 160 000 лв. без ДДС;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ИКюИ - СС“, включващо „ИКюИ Контрол“ ООД и „СС- Консулт“ ЕООД – 138 600 лв. без ДДС.

Втората позиция е за строителен надзор при укрепване на свлачище на път ІІІ-551 о.п. Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена, на откос от югозападната страна на ул. „Патриарх Евтимий Търновски” при 2-ри км.

Отворени са 11 оферти и те са на:

 • „ТРИ - ЕС“ ЕООД – 244 500 лв. без ДДС;
 • „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД – 229 400 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, в което участват: „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“ и „ДеНиДи“ ЕООД – 275 400 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „СВЛАЧИЩА 2024“, в което са: „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД – 282 500 лв. без ДДС;
 • „СТРОЛ - 1000“ АД – 300 000 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – КОНСУЛТ 64“, в което са: „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – КОНСУЛТ 64“,  „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „КОНСУЛТ 64“ ООД – 221 200 лв. без ДДС;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „ИКюИ - СС“, включващо „ИКюИ Контрол“ ООД и „СС- Консулт“ ЕООД  – 232 000 лв. без ДДС;
 • „КОНТРОЛС“ ООД – 355 272 лв. без ДДС;
 • „РУТЕКС“ ООД  – 266 611 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „КОНСУЛТ 2024“, в което са: „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД,  и „КОНТПАС“ ООД – 244 000 лв. без ДДС;
 • „КВАДРАТ КОНСУЛТ“ ЕООД  – 366 800 лв. без ДДС.

Третата позиция е за строителен надзор при укрепване на проявени деформации на пътното платно на 5 обекта в област Габрово. Първият е за укрепване на свлачища на път III-4041 Севлиево – Янтра – Скалско – Геша – Дряново, в участъци при 8-и км, 10-и км и 21 км. Вторият е при 2-ри км на третокласния път III-405 Добромирка - Вишовград - Бяла Черква - Павликени - Батак - Караисен - Алеково - Царевец – Свищов. Третият е за свлачището на път III-6072 Граница Ловеч - Кръвеник - Стоките - Батошево, в района на с. Селище /при 11 км/. Четвъртият е за надзор при укрепване на проявени деформации на пътното платно на път I-5/Е-85 Габрово - Шипка – Казанлък, а петият е за свлачището при 13-ти км на път III-4404 Габрово - Трънито - Дебел дял - Музга – Гъбене.

Отворени са 8 оферти и те са на:

 • „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – 1 458 992 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „ТРАНСКОНСУЛТ ГРУПА - БГ“ в което участват: „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ“ ООД и „ТРАНСКОНСУЛТ ГРУПА“ ЕАД – 1 096 000 лв. без ДДС;
 • „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД – 1 499 058 лв. без ДДС;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ “ ЕООД – 1 779 400 лв. без ДДС; 
 • „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД – 1 141 000 лв. без ДДС;
 • ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СНЕЖИНА ДИМОВА АТАНАСОВА ДИМОВА, в което участват „СТРОЛ - 1000“ АД  и „БИЛД СТРОЙ КОНСУЛТ“ЕООД– 1 102 500 лв. без ДДС;
 • „РУТЕКС“ ООД  – 1 444 038 лв. без ДДС;
 • „КВАДРАТ КОНСУЛТ“ ЕООД – 1 834 000 лв. без ДДС.

В четвъртата позиция са включени два обекта – за трайното укрепване на проявени деформации на пътното платно на АМ „Тракия“ в участъка от 342-и до 348-и км на територията на област Бургас, както и за укрепване на свлачището на път I-9 о. п. Слънчев бряг – Бургас в отсечката между 225-и и 226-и км.

Отворени са 12 оферти и те са на:

 • „СТРОЙНОРМ“ ЕООД – 705 800 лв. без ДДС;
 • „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД– 702 000 лв. без ДДС;
 • „ПЪТИНВЕСТ- ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – 783 490 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „ТРАНСКОНСУЛТ ГРУПА - БГ“ в което участват: „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ“ ООД и „ТРАНСКОНСУЛТ ГРУПА“ ЕАД – 627 000 лв. без ДДС;
 • „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС “ ЕООД – 855 024 лв. без ДДС; 
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – 830 288 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – КОНСУЛТ 64“, в което са: „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – КОНСУЛТ 64“, „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „КОНСУЛТ 64“ ООД – 594 800 лв. без ДДС;
 • „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД – 689 950 лв. без ДДС;
 • ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СНЕЖИНА ДИМОВА АТАНАСОВА ДИМОВА, в което участват „СТРОЛ - 1000“ АД и „БИЛД СТРОЙ КОНСУЛТ“ЕООД– 935 500 лв. без ДДС;
 •  „КОНТРОЛС“ ООД – 1 112 347 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „КОНСУЛТ 2024“, в което са: „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД и „КОНТПАС“ ООД – 724 000 лв. без ДДС;
 • „КВАДРАТ КОНСУЛТ“ ЕООД  – 1 094 112 лв. без ДДС.

Изпълнението на обществената поръчка за строителен надзор ще е в два етапа. Първият е изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на предоставения технически проект. Вторият е упражняване на строителен надзор по време на строителството.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg