Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обяви обществената поръчка за проектиране и строителство на мост над р. Марица в Пазарджик

21.06.2024 17:20
АПИ обяви обществената поръчка за проектиране и строителство на мост над р. Марица в Пазарджик

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на нов мост над р. Марица в гр. Пазарджик. Съоръжението е част от първокласния път I-8 София – Пазарджик – Пловдив.

Срокът за подаване на офертите е до 29 юли т. г. Индикативната стойност на поръчката е 16 027 550 лв. без ДДС и средствата са от бюджета на АПИ. Проектирането ще се извършва в три междинни етапа, като срокът за изпълнението им е 100 календарни дни, а на строително-монтажните работи е 400 календарни дни.

Мостът над река Марица е построен през 1964 г. и до момента не е основно ремонтиран. Той е между двете кръгови кръстовища на ул. „Царица Йоанна“ в гр. Пазарджик. Осъществява връзката на центъра на града с южните квартали. Първокласното трасе е основна връзка между областите Пазарджик и Пловдив и по него преминава интензивен трафик.

Проектът предвижда изграждане на нов мост, който ще е с дължина около 181 м. Съществуващият е в недобро състояние и ще бъде премахнат, тъй като с ремонтни дейности не могат да бъдат постигнати съвременни норми за безопасност.

Избраният изпълнител на обществената поръчка трябва да извърши необходимите проучвателни работи и да изготви технически проект за изграждане на новото мостово съоръжение.

 

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg