Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

27.01.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ - Пловдив, отдел „Контол и правоприлагане“ в Национално Тол управление

Виж повече

24.01.2023
Окончателни резултати от конкурс за главен експерт в отдел „Разрешителни режими“, дирекция ППИ

Виж повече

23.01.2023
Окончателните резултати от конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в сектор „Административно правоприлагане“, отдел "Контрол и правоприлагане", Национално тол управление.

Виж повече

19.01.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "старши експерт“ в сектор "Жалби", отдел „Администрация и финанси“, НТУ при Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

18.01.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел ИРД, ОПУ Монтана

Виж повече

12.01.2023
Окончателни резултати от конкурс за длъжността „Системен администратор II степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел "Управление на информационна система и инфраструктура", НТУ

Виж повече

10.01.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Кърджали

Виж повече

03.01.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор "Жалби", отдел „Администрация и финанси“ в Национално тол управление

Виж повече

22.12.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт" в дирекция "Информационни технологии и системи"

Виж повече

19.12.2022
Окончателни резултати от конкурс за длъжност "главен експерт" в отдел УС, дирекция АОЧРУС, АПИ

Виж повече

16.12.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" в отдел ИРД, ОПУ Монтана, АПИ

Виж повече

16.12.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел "Управление на собствеността" в дирекция „Административно обслужване,човешки ресурси и управление на собствеността"

Виж повече

16.12.2022
Окончателни резултати на кандидата за длъжност "главен юрисконсулт", отдел "Управление на собствеността" в дирекция АОЧРУС, АПИ

Виж повече

01.12.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ - Варна, отдел „Контол и првоприлагане“ в национално тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура”

Виж повече

30.11.2022
Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжност „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, ОПУ гр. Враца при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

Виж повече

30.11.2022
Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността „главен експерт“ в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура“

Виж повече

21.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Планове и проекти“, НТУ

Виж повече

15.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "старши експерт" - 1 щ.бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности”, в ОПУ - Варна

Виж повече

15.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "младши експерт" - 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в ОПУ - София

Виж повече

14.11.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „Системен администратор II ст.“–3 щ. бр. отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“, сектор "Информационна сигурност и системна интеграция"

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg