Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

05.06.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността за „главен експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Стара Загора, АПИ

Виж повече

30.05.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в ОПУ - Варна

Виж повече

23.05.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността началник на отдел „Управление на човешките ресурси“ в Дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

22.05.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „юрисконсулт“ в отдел "Административно обслужване" на ОПУ - Търговище

Виж повече

15.05.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" в отдел „Административно обслужване” в ОПУ - София

Виж повече

09.05.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен инспектор“ в сектор "Контрол и правоприлагане" - Русе, отдел „Контрол и правоприлагане“ в НТУ

Виж повече

09.05.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

09.05.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен инспектор" в отдел "Контролни дейности", дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“

Виж повече

05.05.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "старши експерт" в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в ОПУ - София

Виж повече

05.05.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт"" - 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в ОПУ - София

Виж повече

04.05.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Административно правоприлагане“, отдел "Контрол и правоприлагане", НТУ

Виж повече

02.05.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ - Велико Търново, отдел „Контол и правоприлагане“ в Национално тол управление

Виж повече

20.04.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "Младши експерт", ПАРОП, дирекция ОППО, АПИ

Виж повече

18.04.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Административно обслужване“, дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността", АПИ

Виж повече

13.04.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт" в отдел "Правно-административни дейности и обществени поръчки" в Национално тол управлениe

Виж повече

10.04.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "Младши експерт" в отдел ИРД, ОПУ - Велико Търново

Виж повече

06.04.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "старши експерт" в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" в ОПУ - Разград

Виж повече

06.04.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт" в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" в ОПУ - Пазарджик

Виж повече

29.03.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "Финансов контрольор"в Областно пътно управление град Кюстендил

Виж повече

27.03.2023
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "Главен експерт" в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" на ОПУ - Перник

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg