Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Окончателни резултати от конкурси

05.10.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „старши експерт“ /комуникационни функции/ в сектор „Център за взаимодействие с потребителите“, отдел „Обслужване на клиенти“ – 2 щ. бр. в НТУ

Виж повече

28.09.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност Директор на дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура" в ЦА на АПИ

Виж повече

23.08.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ към ОПУ - Кюстендил

Виж повече

19.08.2022
Окончателен резултат на кандидата за длъжността „главен експерт“ в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Комуникации и информация“

Виж повече

16.08.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен инспектор" - 3 щ. бр. в отдел "Контролни дейности", на дирекция "Анализ на риска и операивен контрол" при АПИ

Виж повече

16.08.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "старши експерт" в отдел "Административно обслужване" в Областно пътно управление - Видин

Виж повече

03.08.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „началник на отдел“ - 1 щ. бр. в отдел "Администрация и финанси" в Национално тол управление

Виж повече

03.08.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ - 2 щ. бр. в отдел "Управление на собствеността" в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"

Виж повече

01.08.2022
Окончателните резултати на кандидатите за длъжността началник на отдел "Инвестиционно - ремонтни дейности" в Областно пътно управление - София

Виж повече

26.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор „Правно - административно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“, НТУ

Виж повече

21.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт" в отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Виж повече

18.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен експерт" - 1 щ. бр. в отдел "Поддържане на републиканските пътища", дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура"

Виж повече

08.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел АО в ОПУ – Ловеч

Виж повече

05.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност директор на ОПУ - Монтана, ОПУ - Плевен, ОПУ - Ямбол, ОПУ - Бургас, ОПУ - Сливен

Виж повече

04.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел „Отчуждителни процедури“, в дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

Виж повече

04.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел „Отчуждителни процедури“, в дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

Виж повече

01.07.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ - 1 щ. бр. в отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките“ в ИПМ, при АПИ

Виж повече

17.06.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Главен счетоводител“ в отдел „Административно обслужване“, Областно пътно управление - Враца при АПИ

Виж повече

17.06.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "старши експерт", отдел ОВОС и ОС, дирекция ИПОП

Виж повече

16.06.2022
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност „главен експерт“ в отдел „Обществена информация и международна дейност“, дирекция „Комуникации и информация“ при АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg