ОП Ид.No
1275
Обект на поръчката
18.07.2019 12:58:53
Строителство
Предмет на поръчката
18.07.2019 12:58:53
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Районна складова база "Скобелева майка".
Ред за провеждане
18.07.2019 12:58:53
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.07.2019 12:58:53
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.07.2019 12:58:53
3 от 15.07.2019
18.07.2019 12:58:53
0.17 MB
Обявление/Публична покана
18.07.2019 12:58:53
24-00-299 от 15.07.2019
18.07.2019 12:58:53
0.21 MB
Документация
18.07.2019 12:58:53
 
Номер на преписка в АОП
18.07.2019 12:58:53
00044-2019-0055
Срок за получаване на офертите
18.07.2019 12:58:53
19.08.2019 17:00
Отваряне на офертите 21.08.2019г. от 10:00 часа