Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

23.05.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, стопанисван от ОПУ - Стара Загора

Виж повече

22.05.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски помещения - публична държавна собственост, управляване от ОПУ - Кърджали

Виж повече

19.05.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: част от имот – частна държавна собственост, стопанисван от ОПУ – Пловдив, находящ се в землището на с. Красново

Виж повече

15.05.2023
АПИ обявява търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Велико Търново

Виж повече

12.05.2023
Съобщение за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ-Перник

Виж повече

09.05.2023
Съобщение за изплащането на определените съгласно РМС 219 от 27.03.2023 г., парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти за изграждане на АМ "Европа" в землищата на с. Хераково, с. Храбърско и с. Петърч

Виж повече

28.04.2023
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, стопанисван от ОПУ – Русе, находящ се в землището на с. Брестовица, Община Борово, в местността „Тетралика“

Виж повече

28.04.2023
ОПУ-Русе - заповед за прекратяване на търг за отдаване под наем на поземлен имот в с. Пейчиново

Виж повече

28.04.2023
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, стопанисван от ОПУ – Русе, находящ се в землището на с. Стърмен, Община Бяла, в местността „Полето“

Виж повече

28.04.2023
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, стопанисван от ОПУ – Русе, находящ се в Община Борово, гр. Борово, местност „Колаза“

Виж повече

28.04.2023
ОПУ-Русе - заповед за прекратяване на търг за отдаване под наем на Поземлен имот в с. Бръшлен

Виж повече

28.04.2023
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, стопанисван от ОПУ – Русе, находящ се в Община Иваново, с. Щръклево, местност „Дренето“

Виж повече

28.04.2023
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, стопанисван от ОПУ – Русе, находящ се в Община Сливо поле, с. Борисово, местност „Копаците“

Виж повече

28.04.2023
Заповед за определяне нанаемател на имот-частна държавна собственост, стопанисван от ОПУ – Русе, находящ се в Община Две могили, с. Батишница, местност „Чилновски“ път

Виж повече

28.04.2023
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, стопанисван от ОПУ – Русе, находящ се в Община Ценово, с. Новград, местност „Блатото“

Виж повече

28.04.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции, предоставени за управление на ОПУ – Русе

Виж повече

27.04.2023
Съобщение за изплащането на определените съгласно РМС № 130 от 17.02.2023 г. парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ „Европа“ в землището на с. Пролеша

Виж повече

27.04.2023
Съобщение за изплащането на определените съгласно РМС № 130 от 17.02.2023 г. парични обезщетения на собствениците на отчуждени имоти при изграждане на АМ „Европа“ в землището на с. Волуяк

Виж повече

21.04.2023
ОПУ - Русе - заповед за прекратяване на търг за отдаване под наем на поземлен имот в с. Ново село

Виж повече

21.04.2023
АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем имоти частна държавна собственост, представляващи ниви в земеделска територия в област Силистра

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg