Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обяви

26.06.2024
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, стопанисвани от Областно пътно управление - Русе

Виж повече

26.06.2024
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции, предоставени за управление на Областно пътно управление - Русе

Виж повече

14.06.2024
Заповед за отнемане на Разрешение №РД-22-20 от 24.04.2024г. на фирма „ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ“КДА

Виж повече

31.05.2024
Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда за изграждане на път II-11 Мизия - Оряхово - Крушовене, участък – обход на град Оряхово

Виж повече

23.05.2024
Обява във връзка с отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждане на обект: „Доизграждане на пътен възел при км 33+600 на АМ „Европа“ в землището на с. Петърч, община Костинброд

Виж повече

23.05.2024
Обява във връзка с отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект: Автомагистрала "Хемус" участък от км 299+000 до км 310+940 на територията на областите Търговище и Разград

Виж повече

23.05.2024
Обява във връзка с отчуждаване на имоти-частна собственост за изграждане на обект: Модернизация на участък от Път I-1 Мездра-Ботевград, от км 161+367 до км 194+164.89, на територията на Софийска област

Виж повече

25.04.2024
Писмо от ОПУ - Велико Търново до "КОСЕР" АД

Виж повече

18.04.2024
Обява за за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост в административната сграда на ОПУ - Ямбол

Виж повече

15.04.2024
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за административни нужди с обща площ 56.69 кв. м. разположени в административната сграда на Областно пътно управление – Бургас

Виж повече

15.04.2024
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за административни нужди с площ 19.17 кв. м. в административната сграда на Областно пътно управление – Бургас

Виж повече

10.04.2024
Заповед за определяне на наемател на имот, находящ се на път I – 5 (гр. Габрово - вр. Шипка)

Виж повече

10.04.2024
Заповед за определяне на наемател на имот, находящ се в гр. Габрово, кв. Етъра, бул. „Генерал Дерожински“

Виж повече

10.04.2024
Заповед за определяне на наемател на имот, находящ се в гр. Севлиево, ул. „Великотърновско шосе” № 6

Виж повече

10.04.2024
Заповед за определяне на наемател на имот, находящ се в гр. Дряново, ул. „Васил Левски” № 57

Виж повече

10.04.2024
Заповед за определяне на наемател на имот, находящ се в с. Донино, община Габрово

Виж повече

09.04.2024
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – публична държавна собственост, находящ се на първи етаж в административната сграда на Областно пътно управление – Кърджали

Виж повече

08.04.2024
Съобщение за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна държавна собственост в гр. Кърджали, с предназначение: за здравни и социални нужди

Виж повече

04.04.2024
Заповед за определяне на наемател на недвижими имоти публична държавна собственост, с предназначение: кантони и опорни пунктове за поддържане

Виж повече

29.03.2024
Заповед за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Кюстендил

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg