КУПИ Е-ВИНЕТКА ОТ BGTOLL.BG

Начало

В АПИ ще бъдат отворени офертите за осигуряване и доставка на самолетни билети и застраховки

22.07.2013 09:17
api_building_new.jpgНа 23.07.2013 г. в Агенция  „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за осигуряване и доставка на самолетни билети и застраховки за служебни пътувания в чужбина на работещите в АПИ. Офертите ще бъдат отворени в 14.00 ч. в сградата на агенцията.

Отворени са ценовите предложения за „Публичност и визуализация“ на проектите от петия етап на ОПРР

17.07.2013 17:47
P7174600.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на дейност „Публичност и визуализация” за обектите от петия етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Отворени са следните ценови предложения:

Отворени са ценовите предложения за строителството на три обекта от петия етап на ОПРР

16.07.2013 17:32
P7164589.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на 3 обекта от петия етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“, със следните обособени позиции:  

Завърши изграждането на 115 км от АМ „Тракия“ по ОП „Транспорт“

15.07.2013 13:31
P7154417.JPGОт 15 юли за движение е открит последният участък от около 34 км от автомагистрала „Тракия“. Това е лот 4.2 - от пътен възел „Зимница“ до Карнобат (от км 291+000 до км 325+280). Проектът „Доизграждане на АМ „Тракия“ лот 2, 3 и 4” е с обща дължина 115 км. Той се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за строителството на три обекта от петия етап на ОПРР

15.07.2013 13:15
oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“  ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на 3 обекта от петия етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, със следните обособени позиции:

Проекти