Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжност "директор" на дирекция "Комуникации и информация" в ЦА на АПИ

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжност "директор" на дирекция "Комуникации и информация" в ЦА на АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжност "директор"
на дирекция "Комуникации и информация" в ЦА на АПИ   

 

                 
Име, презиме и фамилия на кандидата Средно аритметична оценка от писмената концепция Средно аритметична оценка от защита на концепцията Общ резултат от разработване на концепцията и нейната защита Коефициент Резултат от оценяване -   интервю / точки/ Коефициент окончателен резултат
1 Диляна Стоянова Динчева-Франческели 4.17 5 9.17 3 30 4

 

147.51

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Илиана Захариева,

член на Управителния съвет на Агнеция „Пътна инфраструктура“


ЧЛЕНОВЕ:

1. Елеонора Стойкова,
главен юрисконсулт в дирекция "Административно обслужване и координация"


2. Малвина Митева,
главен експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария“



21.09.2016 г.