Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност директор на Областно пътно управление - Кърджали при Агенция "Пътна инфраструктура"

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност директор на Областно пътно управление - Кърджали при Агенция "Пътна инфраструктура"

 

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжност директор на Областно пътно управление гр. Кърджали при Агенция "Пътна инфраструктура"
Име, презиме и фамилия на кандидата Средно аритметична оценка от писмената концепция Средно аритметична оценка от защита на концепцията Общ резултат от разработване на концепцията и нейната защита Коефициент Резултат от оценяване -   интервю / точки/ Коефициент Окончателен резултат
1 Иван Стоянов Гавазов 4 4 8 3 26 4 128

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      

инж. Илиана Захариева

Член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ 


И                                        

                                             

ЧЛЕНОВЕ:                                          

1. Елеонора Стойкова

Главен юрисконсулт в дирекция "Административно обслужване и координация"

2. Малвина Митева

Главен експерт в отдел „Човешки ресурси и канцелария“ 

 

 

 

 

13.10.2016 г.