Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно обслужване" при ОПУ - Бургас

Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "Старши юрисконсулт" в отдел "Административно обслужване" при ОПУ - Бургас

 

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ ПРИ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР.БУРГАС


Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест /точки/ Коефициент Резултат от оценяване - интервю /точки/ Коефициент Окончателен резултат
1 Яна Николаева Михайлова 34 3 27 4 210
             
             

16.11.2016 г.