Начало » Кариери » Окончателни резултати от конкурси » Окончателни резултати на кандидата за длъжност "главен юрисконсулт", отдел "административно обслужване" в ОПУ-Стара Загора при АПИ

Окончателни резултати на кандидата за длъжност "главен юрисконсулт", отдел "административно обслужване" в ОПУ-Стара Загора при АПИ

Logo-API-Small.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 


Ф О Р М У Л Я Р

 

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТА  ЗА ДЛЪЖНОСТ  "ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ", ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СТАРА ЗАГОРА ПРИ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от оценяване по чл. 33, т. 1 от НПКПМДС -   тест / точки/

Коефициент

Резултат от оценяване -   интервю / точки/

Коефициент

Окончателен резултат

1.

Светлана Младенова

29

3

32.25

4

216


ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /П/

 


26.07.2021 г.