Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти –държавна собственост, предоставени за управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ и стопанисвани от Областните пътни управления

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти –държавна собственост, предоставени за управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ и стопанисвани от Областните пътни управления

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОБЯВА

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) София, на основание чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и във връзка с чл.13, ал.2 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, т.1, б. „б“ и чл. 23, ал. 1 от „Вътрешните правила  за организацията на работата в АПИ при управление на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенцията“ и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразено в Протокол 12309/15 от заседание, проведено на 13.10.2015 г.

 

 

О Б Я В Я В А

 

търг с тайно наддаване за отдаване под наемна части от недвижими имоти –държавна собственост, предоставени за управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ и стопанисвани от Областните пътни управления, при условие, че ще се използват за изпълнение на дейностите, свързани с поддържането на републиканските пътища на територията на съответното областно пътно управление, по обособени позиции и цени, както следва:

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ОПУ - ВАРНА:

 

 • Районна база за поддържане /РБП/, находяща се в с. Старо Оряхово, Община Долни Чифлик, Област варна, кв. 50, УПИ XIV, площ за отдаване под наем: 1 /един/ бр. стая за офис в административната сграда, с площ – 33,60 кв. м., с първоначална наемна цена от 71,23 лв.; 1 /един/ бр. стая за офис в административната сграда, с площ – 17,28 кв. м., с първоначална наемна цена от 36,63 лв.; Част от едноетажен склад, с площ -  134 кв. м., с първоначална наемна цена от 289,44 лв.

  ОБЩА за РБП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 397,30 лв.

  Първоначална тръжна наемна цена за Обособена позиция № 1 е в размер на 397,30 лв. без включен ДДС/месечно.

   

   

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ОПУ – ГАБРОВО:

   

 • Районна база за поддържане /РБП/ „Етъра“, площ за отдаване под наем: 1 /един/ бр. стая за офис в административната сграда, с площ – 16 кв. м., с първоначална наемна цена от 13,28 лв.; 140 кв. м.  открит терен за складиране на инертни материали и престой на техниката, с първоначална наемна цена от 155,17 лв.

  ОБЩА за РБП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 168,45 лв.

 • Опорен пункт /ОП/ „Чавей“, площ за отдаване под наем: 1 /един/ бр. стая за офис в административната сграда, с площ – 30 кв. м., с първоначална наемна цена от 20,10 лв.;

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 20,10лв.

   

 • Районна база за поддържане /РБП/ - Севлиево, площ за отдаване под наем: 2 /два/ бр. офиса в административната сграда, с площ – 36 кв. м., с първоначална наемна цена от 29,52 лв.; 100 кв. м. открит терен за складиране на инертни материали и престой на техниката, с първоначална наемна цена от 111,00 лв.

  ОБЩА за РБП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 140,52 лв.

   

 • Районна база за поддържане /РБП/ - Дряново, площ за отдаване под наем: 1 /един/ бр. офис в административната сграда с площ – 13,5 кв.м., с първоначална наемна цена от 9,45 лв.; 60 кв. м. открит терен за складиране на инертни материали и престой на техниката, с първоначална наемна цена от 62,40 лв.

  ОБЩА за РБП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 71,85 лв.

   

 • В Опорен пункт /ОП/ - „Божковци“, площ за отдаване под наем: 2 /два/ бр. офиса в административната сграда с площ - 27 кв.м., с първоначална наемна цена от 19,17 лв.; 30 кв.м. открит терен за складиране на инертни материали и престой на техниката, с първоначална наемна цена от 31,20 лв.

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 50,37 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/ „Донино“, площ за отдаване под наем: 2 /два/ бр. офиса, с площ – 22 кв.м., с първоначална наемна цена от 14,74 лв.; 60 кв. м. открит терен за складиране на инертни материали и престой на техниката, с първоначална наемна цена от 59,40 лв.; навес, с площ 605 кв.м., с първоначална наемна цена от 605,00 лв.

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 679,14 лв.

  Първоначална тръжна наемна цена за Обособена позиция № 2 е в размер на 1130,43 лв. без включен ДДС/месечно.

   

   

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ОПУ – ДОБРИЧ:

   

 • Районна пътна служба /РПС/ - Добрич, площ за отдаване под наем: 1 /едно/ помещение в административна сграда, с площ 16,6 кв. м., с първоначална наемна цена от 35,55 лв; открит склад за инертни материали в двора на РПС, с площ 60 кв. м.,  с първоначална наемна цена от 24,50 лв.

  ОБЩА за РПС - Добрич - първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 60,05 лв.

   

 • Районна пътна служба /РПС/ - Балчик, площ за отдаване под наем: 2 /две/ помещения в административната сграда, с  обща площ 32,30 кв. м., с първоначална наемна цена от 68,10 лв; терен за паркиране на техника, с площ 250 кв. м. с първоначална наемна цена от 262,50 лв.

  ОБЩА за РПС - Балчик първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 330,60 лв.

   

 • Районна пътна служба /РПС/ - Г.Тошево, площ за отдаване под наем: 2 помещения в административната сграда, с обща площ  37 кв. м. с първоначална наемна цена от  40,70 лв; открит склад за инертни материали в двора на РПС с площ 60 кв. м.,  с първоначална наемна цена от 24,50 лв; терен за паркиране на техника с площ 250 кв. м.,  с първоначална наемна цена от 262,50 лв.

  ОБЩА за РПС - Г.Тошево първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 327,70 лв.

   

 • Пътен участък – Шабла, площ за отдаване под наем: терен за паркиране на техника, с площ 100 кв.м., с първоначална наемна цена – 105,00 лв.

  ОБЩА за пътния участък първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 105,00 лв.

  Първоначална тръжна наемна цена за Обособена позиция № 3 е в размер на 823,35 лв. без включен ДДС/месечно.

   

   

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 ОПУ – ЛОВЕЧ:

   

 • Районна база за поддържане /РПС/ – Луковит, част от парцел I-41в кв.121 по плана на гр. Луковит, категория III, площ за отдаване под наем: Стая от първи етаж, с площ - 23 кв.м., с първоначална наемна цена от 17.46 лв.;

  ОБЩА за РПС първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 17,46 лв.

   

 • Районна база за поддържане /РПС/ – Ябланица, Имот № 000408 в землището на  гр. Ябланица, местност "Районна пътна база", община Ябланица категория IV, площ за отдаване под наем:  Преброителен пост, с площ - 16 кв.м., с първоначална наемна цена от 10,72 лв.;

  ОБЩА за РПС първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 10,72 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/ – Микре, Имот №050030 в землището на с. Микре, община Угърчин, категория VII, площ за отдаване под наем: Стая, с площ - 30 кв.м., с първоначална наемна цена от 19,80 лв. и Навес /метален/, с площ - 194 кв.м., с първоначална наемна цена от 128,04 лв.;

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 147,84 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/ – Абланица, Имот № 000455 в землището на с. Абланица, община Ловеч /местност Разклона/, категория VII, площ за отдаване под наем: Първи етаж, с площ - 81 кв.м., с първоначална наемна цена от 53,46 лв. и Склад за инертни материали, с площ - 330 кв.м., с първоначална наемна цена от 196,02 лв.;

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 249,48 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/ – Дойренци, Имот №000138 в землището на с. Дойренци, община Ловеч, категория VI, площ за отдаване под наем: Стая с площ 22 кв.м., с първоначална наемна цена от 14,74 лв. и Метален навес за инертни материали с площ - 360 кв.м., с първоначална наемна цена от 217,08 лв.;

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 231,82 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/  – Летница, Парцел XIV-501, кв.44 по плана на гр. Летница, община Ловеч, категория IV, площ за отдаване под наем: 2 /две/ стаи - 34 кв.м. /общо/, с първоначална наемна цена от 22,44 лв.;

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 22,44 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/ – Добродан, Имот № 000035 в землището на с. Добродан, местност "Кантона-гарата", община Троян, категория VII, площ за отдаване под наем: Метален склад /тухлени стени/ за инертни материали с площ - 360 кв.м., с първоначална наемна цена от 220,32 лв.;

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 220,32 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/– Дерманци, Имот № 000087 в землището на с. Дерманци, местност "Атанасовското", община Луковит, категория V, площ за отдаване под наем: Първи етаж с площ - 40  кв.м., с първоначална наемна цена от 26,80 лв. и Метален навес за инертни материали с площ - 395 кв.м., с първоначална наемна цена от 241,74 лв.;

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 268,54 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/  - Български Извор, Парцел XI, пл.№492 в кв.37 по плана на с. Български извор,община Тетевен, категория V, площ за отдаване под наем: Стая с площ - 24 кв.м., с първоначална наемна цена от 15,36 лв. и паянтови дървени навеси за инертни материали с площ - 295 кв.м.,  с първоначална наемна цена от 169,92 лв.

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 185,28 лв.

  Първоначална тръжна наемна цена за Обособена позиция № 4 е в размер на 1353,90 лв. без включен ДДС/месечно.

   

   

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 ОПУ - ПАЗАРДЖИК:

   

 • Опорен пункт /ОП/ - Мало Конаре, Имот № 001625 в землището на с. Мало Конаре, местност "Капаница", категория IV, площ за отдаване под наем: 48 кв. м. от сграда – кантон, с първоначална наемна цена – 40,00 лв. и 250 кв. м. от дворно място, с първоначална наемна цена – 50,00лв.

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 90,00 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/ - Церово, Имот № 000347 в землището на с. Церово, местност "Здраворница", категория VI, площ за отдаване под наем: 16 кв. м. от адм. битова сграда, с първоначална наемна цена – 12,00 лв. и 200 кв. м. от дворно място, с първоначална наемна цена – 40,00лв.

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 52,00 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/ - Сестримо, Имот № 000215 в землището на с. Сестримо, местност "Гара Сестримо", категория V, площ за отдаване под наем: 42 кв. м. от кантонерска сграда, с първоначална наемна цена – 33,00 лв.

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 33,00 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/ - Картела, Имот № 163, отд. 139 „з“ по ЛУП на ДЛ „Родопи“ в землището на гр. Батак, категория IV, площ за отдаване под наем: 33 кв. м. от сграда - кантон, с първоначална наемна цена – 26,00 лв.

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 26,00 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/ - Кара тепе, Курорт „Кара Тапе“- горски фонд, в землището на гр. Сърница, категория IV, площ за отдаване под наем: 16 кв. м. от сграда: снегобаза – опорен пункт, с първоначална наемна цена – 12,00 лв.

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 12,00 лв.

   

 • Опорен пункт /ОП/ - Юндола, УПИ II-261, кв. 32, с. Юндола, категория VII, площ за отдаване под наем: 42 кв. м. от сграда, с първоначална наемна цена – 33,00 лв.

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 33,00 лв.

  Първоначална тръжна наемна цена за Обособена позиция № 5 е в размер на 246,00 лв. без включен ДДС/месечно.

   

   

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 ОПУ - ШУМЕН:

   

 • База РПС Нови пазар, Област Шумен, Общ. Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител” №40. Имот с идентификатор 52009.504.94 по кадастрална карта, площ за отдаване под наем: 300 кв. м. от хале /холандски склад/, с първоначална наемна цена – 201,00 лв.

  ОБЩА за РПС първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 201,00 лв.

   

 • База РПС Шумен -  кантон Хитрино, Област Шумен, Общ. Хитрино, с. Хитрино, кв. 27. Имот пл. № 318 съгласно ПУП, Категория на населеното място: 4, зона- ІІІ, площ за отдаване под наем: помещение с площ 35 кв.м. от едноетажна сграда, с първоначална наемна цена – 47,60 лв.

  ОБЩА за РПС първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 47,60 лв.

   

 • База РПС В. Преслав кантон Р. Димитриево сграда и хале в база РПС В. Преслав кантон Р. Димитриево; Община гр. Шумен, населено място Радко Димитриево пътен кантон Р. Димитриево – кад. №000026. Категория на населеното място за сградата: 4,  площ за отдаване под наем: 22 кв. м. помещение в сградата, с първоначална наемна цена – 29,92 лв. и хале с площ 270 кв. м., с първоначална наемна цена – 172,80 лв.

  ОБЩА за РПС първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 202,72 лв.  

  Първоначална тръжна наемна цена за Обособена позиция № 6 е в размер на 451,32 лв. без включен ДДС/месечно.

   

   

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  7 ОПУ- СЛИВЕН:

   

 • Районна пътна служба /РПС/ - Сливен, гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе” № 18, площ за отдаване под наем: 1 /една/ стая със санитарен възел, с площ от 22.30 кв.м., разположена на първи етаж  от Административна сграда, с първоначална наемна цена – 33,45 лв.

  ОБЩА за РПС първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 33,45 лв.

   

  •   Районна пътна служба /РПС/ - Твърдица, с местоположение - Път III-662/ Нова Загора-Твърдица-Елена/ км 26+584, площ за отдаване под наем: 2 /две/ стаи от стопанска сграда, с площ от 39.50 кв.м., с първоначална наемна цена – 31,60 лв.

  ОБЩА за РПС първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 31,60 лв.

  Първоначална тръжна наемна цена за Обособена позиция № 7 е в размер на 65,05 лв. без включен ДДС/месечно.

   

   

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 ОПУ - СОФИЯ:

   

 • Районна пътна служба /РПС/ - София, Опорен пункт „Златна рибка“, II-82, 73+000, площ за отдаване под наем: 1000 кв.м. открит терен, с първоначална наемна цена 1280 лв.

  ОБЩА за РПС първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 1280 лв.

  Първоначална тръжна наемна цена за Обособена позиция № 8 е в размер на 1280,00 лв. без включен ДДС/месечно.

   

   

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 ОПУ- ПЛОВДИВ:

   

 • Опорен пункт „Царацово“, площ за отдаване под наем: битова сграда с площ от 63 кв.м, стоманобетоново хале с площ от 606 кв.м за съхранение на инертни материали и открита площадка с площ от 1000 кв.м в АБП „Царацово“ АМ „Тракия“ - Пд-15-040, обл. Пловдив, община Марица, с. Царацово, категория V-та, зона - няма обособена;

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 1423,12 лв.

   

 • Опорен пункт „Трилистник“, площ за отдаване под наем: част от битова сграда с площ от 40 кв.м, стоманобетоново хале с площ от 437 кв.м за съхранение на инертни материали, работилница и две стаи за отдих с обща площ от 145 кв.м., покрит навес за автомобили с площ от 145 кв.м. и открита площадка с площ от 1200 кв.м в АБП „Трилистник“ АМ „Тракия“ - Пд-15-041, обл. Пловдив, община Марица, с. Трилистник, категория V-та, зона - няма обособена;

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 1698,00 лв.

   

 • Опорен пункт „Шишманци“, площ за отдаване под наем: битова сграда с площ от 71 кв.м, навес с площ от 200 кв.м за съхранение на инертни материали и открита площадка с площ от 600 кв.м в Кантон „Шишманци“ - Пд-15-024, обл. Пловдив, общ. Раковски, с. Шишманци, извън регулация, категория V-та, зона - няма обособена.

  ОБЩА за ОП първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 840,08 лв.

  Първоначална тръжна наемна цена за Обособена позиция № 9 е в размер на 3961,20 лв. без включен ДДС/месечно.

   

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10 ОПУ- ПЛОВДИВ:

   

 • Кантон  „Граф Игнатиево“, площ за отдаване под наем: стая в монолитна сграда с площ от 45 кв.м, стоманено хале с площ от 300 кв.м за съхранение на инертни материали и открита площадка с площ от 300 кв.м в Кантон  „Граф Игнатиево“, община Марица, с. Граф Игнатиево, квартал №35, на път ІІ-64, км. 41+946, категория V-та, зона - няма обособена;

  ОБЩА за кантона първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 531,38 лв.

   

 • РПБ Йоаким Груево, площ за отдаване под наем: монолитна сграда с площ от 80 кв.м, стоманено хале с площ от 300 кв.м за съхранение на инертни материали и открита площадка с площ от 300 кв.м в РПБ Йоаким Груево - общ. Стамболийски, с. Йоаким Груево, квартал №14, парцел №IX, категория IV-та, зона - няма обособена;

  ОБЩА за РПБ първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 558,33 лв.

   

 • Кантон „Стряма“, площ за отдаване под наем: стая в монолитна сграда с площ от 16 кв.м, стоманено хале с площ от 150 кв.м за съхранение на инертни материали и открита площадка с площ от 300 кв.м в Кантон „Стряма“ обл. Пловдив, общ. Раковски, с. Стряма, кв.№81 парцел №І, на ІІ-56, км. 81+773, категория IV-та, зона - няма обособена;

  ОБЩА за кантона първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 405,98 лв.

   

 • Кантон „Брезово“, площ за отдаване под наем: стая в монолитна сграда с площ от 16 кв.м, стоманено хале с площ от 130 кв.м за съхранение на инертни материали и открита площадка с площ от 300 кв.м в Кантон „Брезово“- Пд-15-025, на път ІІІ-5604, категория IV-та, зона - няма обособена;

  ОБЩА за кантона първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 402,60 лв.

   

 • РБП „Карлово“, площ за отдаване под наем: монолитна сграда с площ от 30 кв.м, стоманобетоново хале с площ от 300 кв.м за съхранение на инертни материали и открита площадка с площ от 300 кв.м в РБП „Карлово“, обл. Пловдив, общ. Карлово, ПИ 037052, з-ще с. Сушица, на път І-6, км. 257+721, категория II-ра, зона - няма обособена;

  ОБЩА за РПБ първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 631,75 лв.

   

 • Кантон „Кърнаре”, площ за отдаване под наем: монолитна сграда с площ от 40 кв.м и открита площадка с площ от 400 кв.м за съхранение на инертни материали в Кантон „Кърнаре”- Пд-15-029, на път І-6  км. 238+843, категория V-та, зона - няма обособена;

  ОБЩА за кантона първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 436,33 лв.

   

 • РБП „Първомай“, площ за отдаване под наем: стая в монолитна сграда с площ от 16 кв.м, стоманобетоново хале с площ от 300 кв.м за съхранение на инертни материали и открита площадка с площ от 200 кв.м в РБП „Дебър“ обл. Пловдив, гр. Първомай, кв. Дебър, извън плана, на път  І-8, км. 266+500, категория III-та, зона II-ра;

  ОБЩА за РПБ първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 555,47 лв.

 • Районна складова база „Скобелева майка“, площ за отдаване под наем: стая в монолитна сграда с площ от 16 кв.м, стоманобетоново хале с площ от 150 кв.м за съхранение на инертни материали и открита площадка с площ от 300 кв.м в Районна складова база „Скобелева майка“- Пд-15-007, гр. Пловдив, ЖК „Тракия“ ул. „Ягодовско шосе“ №1, категория I-ва, зона III-та.

              ОБЩА за РСБ първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 505,43 лв.

  Първоначална тръжна наемна цена за Обособена позиция № 10 е в размер на 4027,27 лв. без включен ДДС/месечно.

   

   

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11 ОПУ- СМОЛЯН:

   

 • Покрит метален склад за инертни материали с площ 300 кв.м и прилежащ терен с площ 100 кв.м, находящи се в поземлен имот № 032044 по плана на земеделските земи, землище с.Хвойна, м.“Гърлото“, общ.Чепеларе.

  ОБЩА за металния склад и прилежащия терен първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 262,50 лв.

   

 • Покрит метален склад за инертни материали с площ 300 кв.м, находящ се в поземлен имот № 076035 по плана на земеделските земи, землище с.Гьоврен, м.“Тешел“, общ.Девин.

  ОБЩА за металния склад първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 150,00 лв.

   

 • Част от поземлен имот с идентификатор 67653.82.421, с площ 300 кв.м, находящ се в землището на гр.Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г.на Изпълнителния директор на АГКК, с обща площ 6058 кв.м., с предназначение територия на транспорта.

  ОБЩА за терена първоначална наемна цена, съгласно изготвения разчет – 351,00 лв.

  Първоначална тръжна наемна цена за Обособена позиция № 11 е в размер на 763,50 лв. без включен ДДС/месечно.

 

Право на участие в търга имат фирмите с действащи към момента на подписването договори за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на посочените области.

Имотите се отдават под наем за срок от 4 /четири/ години, но за не по-дълъг срок от срока по договора за извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища в съответните области.

 

Цената на тръжната документация за всяка от позициите е 12 /дванадесет/ лева с включен ДДС, която се заплаща по сметка:

IBAN:BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ СОФИЯ

 

Тръжната документация се получава в стая  № 408, етаж 4 на Централната администрация на АПИ, бул. „Македония“ 3, след представяне на платежен документ за платена тръжна документация.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е до 17:00 ч. на 20.11.2015 г., в деловодството на АПИ, София, бул. „Македония“ № 3, етаж 5. При повторния търг – до 17:00 ч. на 27.11.2015 г., на същото място и при същите условия.

Търгът ще се проведе на 23.11.2015 г., от 14:00 ч, в зала 702, етаж 7, АПИ. Повторен търг ще се проведе от 14:00 ч. на 30.11.2015 г.

Условията, на които трябва да отговарят участниците в търга и документите за участие, са подробно отразени в тръжната документация.

За допълнителна информация - тел. 02/91-73-454; 02/91-73-403




19.10.2015 г.