Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обекти: Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300, в землищата на гр. София - райони Връбница, Люлин и Надежда и с. Мрамор - район Връбница, община Столична и Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, в землищата на гр. София – райони Връбница и Надежда, както и с. Мрамор - район Връбница, община Столична, за които РМС № 438 /12.06.2015 г., е влязло в законна сила, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обекти: Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300, в землищата на гр. София - райони Връбница, Люлин и Надежда и с. Мрамор - район Връбница, община Столична и Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, в землищата на гр. София – райони Връбница и Надежда, както и с. Мрамор - район Връбница, община Столична, за които РМС № 438 /12.06.2015 г., е влязло в законна сила, че започва изплащане на определените парични обезщетения