Начало » Обяви » ОПУ-София оповестява писмо до "АЙ ПИ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ЕООД

ОПУ-София оповестява писмо до "АЙ ПИ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ "СОФИЯ"


Днес 12.03.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК
(лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър)
оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 


ДО
"АЙ ПИ РИСЪРЧ ЕНД КОНСУЛТИНГ" ЕООД
 
гр. София 1233,  район „Сердика“, ж.к. „Банишора“,
ул. „Черни Лом” № 8, ет. 2, ап. 3
 
 
Относно: Ваши рекламни съоръжения /РС/  изградени на АМ „Тракия“ и път I-8
 
               
              

                  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
       
              При извършен обход на рекламни съоръжения по АМ „Тракия“ и път I-8 /Калотина – София/ установихме, че на км. 14+100 ляво /AM “Тракия“/ и км. 40+200 дясно /път I-8/ са налични РС, за които са обективирани Заповеди № РД-22-118/02.08.2018 г. и РД-22-119/02.08.2018 г. за отнемане на Разрешенията за експлоатация.
              
                Във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, буква ”в” и  на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата сте длъжен в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете рекламните съоръжения.
 
                След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата.
 
 


 
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ
 ​


приложени документи:

Писмо


12.03.2019 г.