Начало » Пресцентър » Новини » 3 са отворените ценови оферти за строителството на обхода на Малко Търново

3 са отворените ценови оферти за строителството на обхода на Малко Търново

14.07.2014 16:15

DSC_2339.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни дейности за обект: „Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км 2+603,73 до включването в път I-9 при км 314+400 = 364+331,10 (3+381,06)“.


 

 

Отворените ценови предложения на допуснатите участници са на:

  • „Автомагистрали-Черно море" АД - 1 599 919,49 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД Консорциум „Страбаг"  - 1 489 606, 05 лв. без ДДС;
  • „Трейс Груп Холд" АД - 1 348 868,44 лв. без ДДС.

С изпълнението на обекта съществуващият обходен път на гр. Малко Търново ще се свърже с път І-9 и трафикът от Бургас до ГКПП Малко Търново ще преминава извън града. Общата дължина на участъка е 0,7 км. Индикативната стойност на проекта е 1,6 млн. лв. без ДДС.