Начало » Пресцентър » Новини » Изпълнена е 70% от рехабилитацията на над 25 км пътна мрежа в област Плевен

Изпълнена е 70% от рехабилитацията на над 25 км пътна мрежа в област Плевен

16.05.2013 11:36

lot34_3.jpgИзвършени са 70% от строително-монтажните дейности на Лот 34 Път III-3002 Българене - Стежерово - Божурлук от км 0+000 до км 20+624.75 и на път II-13 граница Враца - Кнежа от км 67+300 до км 72+194, област Плевен. Проектът е от ІV етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г. Стойността му е 13 387 253.80 лева.


Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 11 379 165. 73 лева.

Общата дължина на участъците, които се реконструират е 25,519 км. Те не са основно ремонтирани от построяването им в средата на 80-те години на миналия век.

Проектът за рехабилитация включва полагане на основни, асфалтови пластове, както и изпълнение на нови облицовани окопи и банкети. След приключване на всички строително-монтажни дейности ще бъде положена асфалтовата настилка, хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. Очаква се в средата на месец юни проектът да бъде завършен.

С обновяването на двата пътни участъка ще се осигури по-безопасното придвижване на пътуващите и ще се повиши достъпа на жителите от населените места в общините Кнежа и Левски до административни, здравни, образователни и културни услуги.

Изпълнител на строително-монтажните дейности на лот 34 е Пътни строежи - Велико Търново“ АД. Строителният надзор се осъществява от фирма „ТРИ ЕС” ЕООД. Договорът за строителство е на стойност 12 709 633.80 лева с ДДС, а за строителния надзор – 384 132 лева с ДДС.