Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са офертите за строителство на АМ „ХЕМУС” - „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” от км 0+000 до км 8+460

Отворени са офертите за строителство на АМ „ХЕМУС” - „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” от км 0+000 до км 8+460

17.06.2011 17:41

Logo-OPT.pngДнес, 17.06.2011 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС” - „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” от км 0+000 до км 8+460”.

 


Подадените са следните оферти за участие :

1.         Консорциум „ХЕМУС – ЯНА” 

-          „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, гр. София

-          „Пътстрой – 92” АД, гр. София

2. „Доуш Иншаат ве Тиджарет” АД, Турция и подизпълнител „Хидрострой” АД, гр. Варна

3.         Консорциум „СОП – Яна: Копаса – Ортис”

-          „Акционерно дружество за строителство и услуги КОПАСА”, Испания

-          „ОРТИС строителство и проекти”, Испания

4.         Консорциум „ЛЕНА – ИСА – СОП – ЯНА”

-          „ЛЕНА Енженерия и конщрусоиш” АД, Португалия

-          „ИСА 2000” ЕООД, гр. София

-          „Агромах” ЕООД, гр. Благоевград

5.         Сдружение „Салваторе Матарезе АД – Инж. Клаудио Салини Гранди Лавори АД”

-          „Салваторе Матарезе” АД, Италия

-          „Инж. Клаудио Салини Гранди Лавори” АД, Италия

6.         „АКТОР” АСД, Гърция

7.         „ХОХТИЙФ Салюшънс” АГ, Германия

8.         Сдружение „СОП – ХЕМУС 2011”

-          „Интегрирани пътни системи” АД, гр. София

-          „ТЕКНИС” АД, Италия

9.         Обединение „ХЕМУС А2” ДЗЗД

-          „Трейс Груп Холд” АД, гр. София

-          „Конструктор Инженеринг”, Хърватия

-          „СК-13 Пътстрой” АД, гр. Перник

10.      Сдружение „Пътища Хемус 2011”

-          „Аксиона инфраеструктурас” АД, Испания

-          „Пътностроителна техника” АД, гр. София

11.      Алпине Бау ГмбХ, Австрия

12.      „Конструксионес Рубау” АД, Испания

 

АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ „ХЕМУС” - „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” от км 0+000 до км 8+460” ще се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.