Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за надзор за рехабилитацията на 3 обекта от петия етап на ОПРР

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за надзор за рехабилитацията на 3 обекта от петия етап на ОПРР

05.06.2013 15:49

oop_rr.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в откритата процедура с предмет: „Избор на изпълнител на консултантска услуга, във връзка с изпълнението на рехабилитация на три обекта от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”


Проектите по ОПРР се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Трите обекта от петия етап са:

  • Лот 51 Път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, с дължина 17.460 км, област Велико Търново;
  • Лот 54 Път III-202 Граница Русе – Опака от км 38+365 до км 52+553, с дължина 14.188 км, област Търговище;
  • Лот 59 Път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково-Г. Манастир-Крумово-Инзово-Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, с дължина 14.615 км, област Ямбол.

Отварянето на ценовите оферти е от 14:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ.