Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Отворено е ценовото предложение за изготвяне на доклади по ОВОС

18.02.2014 11:15
18_02_2014_OP.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворено ценовото предложение за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади по ОВОС, оценка на съвместимост и екологична оценка“.  

Подписани са договорите, свързани с изграждането на Северната скоростна тангента

17.02.2014 13:32
P2177403.JPGПодписани са договорите, необходими за изграждането на Северната скоростна тангента - от км 0+000 до км 16+540. В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха подписани три договора, свързани с изпълнението на лот 70 от ОП „Регионално развитие“. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Стефан Чайков подписаха договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

Утре се отварят офертите за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища

17.02.2014 13:09
P7154307_markirovka.JPG Утре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.  

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за изготвяне на доклади по ОВОС

17.02.2014 13:03
api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади по ОВОС, оценка на съвместимост и екологична оценка“.  

На 17 февруари ще бъдат подписани договорите за изграждането на Северната скоростна тангента

14.02.2014 16:51
SST__.jpgНа 17 февруари – понеделник, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков ще подпише договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за проектиране и строителство и за строителен надзор на Северната скоростна тангента - от км 0+000 до км 16+540. Общата дължина на участъка е 16,54 км. Проектът е лот 70 от ОП „Регионално развитие“, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.  

Отворени са ценовите оферти за проектиране на над 700 км пътна инфраструктура

12.02.2014 17:47
P2127352.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от европейските фондове в програмен период 2014-2020”. Тя е по 6 обособени позиции.   Обособените позиции са:

Въвежда се временна организация на движението при п. в. „Димитровград“, свързано с изграждането на лот 2 от АМ „Марица”

12.02.2014 17:07
Marica_lot2_most.JPGВъвежда се временна организация на движението по път I-5 Димитровград – Хасково. Тя е свързана със строителството на пътен възел „Димитровград” и съоръженията на надлеза при км 38+800 от лот 2 Димитровград – Харманли от АМ „Марица”. Движението ще се организира по следния начин: Ограничава се движението на тежкотоварни превозни средства над 3,5 т по път I-5 от км 279+838 до км 282+265.  

Над 50 млн. лв. ще се инвестират в ремонта на пътища II и III клас по програмата „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

11.02.2014 15:45
Remont_9115565.JPG50 170 000 лв. ще бъдат вложени в ремонта на второкласни и третокласни пътища по публичната програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. В Държавен вестник днес е обнародвано Постановление №19 за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. С него на Агенция „Пътна инфраструктура“ се предоставя финансовия ресурс за изпълнение на утвърдените проекти.  

9 са отворените оферти за производство, доставка и монтаж на пътни знаци

11.02.2014 15:40
P2117291.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 9-те оферти за определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация за републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”. Тръжната процедура е по 6 обособени позиции:
RSS Icon