Начало » Пресцентър » Новини

Новини

В АПИ ще бъдат отворени офертите за строителство на 5,5 км от Софийски околовръстен път – Западна дъга

25.04.2013 12:08
logo_2EU-EN.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309". Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Събитието e от 11.00 ч. в зала 702, ет. 7 в сградата на АПИ.  

Утре ще бъде направена първата копка на обходния път на Враца

25.04.2013 11:13
logo_2EU-EN.jpgУтре – 26 април, ще бъде направена първата копка на „Обходния път на гр. Враца – път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60”. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. На церемонията ще присъства председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров. Общата дължина на участъка е 6,817 км. Проектът включва изграждането на един пътен възел, две четириклонни и едно кръгово кръстовище и др. Срокът за изпълнение е 360 календарни дни.

Стартира рехабилитацията на 18 км републикански пътища в област Добрич

25.04.2013 08:32
Logo-OPRR.pngНа 26 април от 12.30 часа в конферентната зала на хотел „Изида” ще се проведе пресконференция по повод стартирането на Лот 52 -рехабилитация и реконструкция на път II-27 Граница с ОПУ Варна (Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и път III-2077 Честименско – Каблешково - Границата с ОПУ Силистра (Межден) от км 0+000 до км 11+000, област Добрич. Проектът e част от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.   Общата дължина на пътните участъци, които ще бъдат рехабилитирани, е 17.988 км. Изпълнител е "Пътища и мостове" ЕООД, гр. Варна. Строителният надзор ще осъществи "Трафик холдинг" ЕООД, гр. Аксаково.   В пресконференцията ще участват инж. Даниел Богданов, главен експерт в Агенция „Пътна инфраструктура”, и инж. Иван Светославов, директор на ОПУ Добрич.  

Утре ще бъдат отворени офертите за охрана на сградата на АПИ

24.04.2013 06:50
api_building_new.jpgНа 25.04.2013 г. ще бъдат отворени офертите за денонощна, невъоръжена физическа охрана на сградата на централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“.  

В АПИ бяха отворени офертите за строителство на 3 обекта от петия етап на ОП „Регионално развитие“

23.04.2013 14:58
site_ready_23_04_2013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за определяне на изпълнител за строителството на три обекта от петия етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Лот 51 Път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, с дължина 17.460 км, област Велико Търново; Обособена позиция № 2: Лот 54 Път III-202 Граница Русе – Опака от км 38+365 до км 52+553, с дължина 14.188 км, област Търговище; Обособена позиция № 3: Лот 59 Път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково-Г. Манастир-Крумово-Инзово-Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, с дължина 14.615 км, област Ямбол. Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ:

В АПИ ще бъдат отворени офертите за строителство на три обекта от петия етап на ОПРР

23.04.2013 06:45
Logo-OPRR.pngНа 23.04.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител за строителството на три обекта от петия етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”  с три обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: Лот 51 Път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, с дължина 17.460 км, област Велико Търново; - Обособена позиция № 2: Лот 54 Път III-202 Граница Русе – Опака от км 38+365 до км 52+553, с дължина 14.188 км, област Търговище;- Обособена позиция № 3: Лот 59 Път ІІІ-7602 Граница с ОПУ Хасково-Г. Манастир-Крумово-Инзово-Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, с дължина 14.615 км, област Ямбол.Отварянето на офертите ще се състои от 14.00 ч., в зала 702, на седми етаж, в сградата на АПИ. 

6 са отворените ценови оферти за строителство на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

22.04.2013 11:07
P4223725.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, акроним на проекта: AccessNet, подпроект: „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание)/км 94+372.44 (по проект)”. Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Отворени са следните ценови оферти в лева без ДДС:

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителството на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

19.04.2013 14:18
TGS_Greece-Bulgaria_logo.jpgНа 22.04.2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, акроним на проекта: AccessNet, подпроект: „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание)/км 94+372.44 (по проект)”. Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Събитието e от 11:30 ч. в зала 701, етаж 7 в сградата на АПИ.

По ОПРР започна рехабилитацията на 5 км пътна инфраструктура в област Ямбол

16.04.2013 10:26
20130416_121058.jpgСтартира рехабилитацията и реконструкцията на 5.05 км второкласни и третокласни пътища в област Ямбол. Те са включени в Лот 43 Път III-536 О. п. Ямбол – Роза – Ботево - Меден кладенец – Скалица - Овчи кладенец от км 0+000 до км 3+101.24 и път II-53 Границата ОПУ-Сливен - о.п. Ямбол - Калчево – Победа – Челник – Тамарино – Войника - Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238.24. Лот 43 е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Общата стойност на проекта е 4 990 276.28 лева, като съфинансирането от ЕФРР е 4 241 734.84 лева. Последен ремонт на участъка от второкласния път - II-53 - ул. "Ямболен" в гр. Ямбол, която е една от най-натоварените отсечки в индустриалната зона на областния център, е правен преди около 50 години /в периода 1960-1964 г./, а отсечката от третокласния път - III-536, е ремонтирана преди повече от 30 години, подчерта инж. Ангел Ангелов, началник на отдел в Агенция „Пътна инфраструктура”.
RSS Icon