Начало » Пресцентър » Новини

Новини

Утре ще бъде представена готовността за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа

13.11.2014 12:46
IMG_0981.jpgУтре – 14 ноември, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на вътрешните работи Веселин Вучков и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров ще дадат пресконференция за готовността за поддържане на републиканската пътна мрежа при зимни условия.  

5 са отворените ценови оферти за надзор при рехабилитацията на 14 км от път III-235 Зафирово - Малък Преславец

12.11.2014 14:57
sn.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за строителен надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 13,9 км от път ІІІ-235, път ІІ-21 - Зафирово - Разклон Долно Ряхово - Малък Преславец - пристанище Малък Преславец от км 39+117 до км 53+022.49, в област Силистра.  

10 са кандидадатите за строителството на участък 2 от Западната дъга на СОП

11.11.2014 18:26
Zapadna_daga_lot_2_-_karta.jpg10 са отворените оферти за определяне на изпълнител за строителството на „Път ІІ-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”. Общата дължина на отсечката е 5,5 км. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Три са офертите за строителство при рехабилитацията на 25 км от път ІII-4009 – основна връзка между общините Търговище и Попово

11.11.2014 17:20
imagesCA6OQ3A7.jpgОтворени са офертите за строителство и за надзор при рехабилитацията на 25,077 км път III-4009 І-4 Лиляк – Александрово - Пресиян от км 0+000 до км 25+076,84, в област Търговище. Третокласният път е основна пътна връзка за жителите на селата Лиляк, Александрово, Пресиян, Горна и Долна Кабда с общинските центрове Търговище и Попово.  

Утре се отварят ценовите оферти за надзор при рехабилитацията на 14 км от път III-235 Зафирово - Малък Преславец

11.11.2014 12:15
oprr-vario.jpgУтре се отварят ценовите оферти за строителен надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 13,9 км от път ІІІ-235, път ІІ-21 – Зафирово - Разклон Долно Ряхово - Малък Преславец - пристанище Малък Преславец от км 39+117 до км 53+022.49, в област Силистра.  

Отворени са ценовите оферти за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в 5 области и за участъци от АМ „Тракия“, „Хемус“ и „Марица“

10.11.2014 17:46
cold_recycling.jpgОтворени са ценовите оферти в откритите процедури за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на областите Търговище, Шумен, Кърджали, Смолян и Хасково. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца.

Утре се отварят офертите за строителството на участък 2 от Западната дъга на СОП

10.11.2014 17:26
Zapadna_daga_lot_2_-_karta.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за определяне на изпълнител за строителство на „Път ІІ-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309”. Общата дължина на отсечката е 5,5 км. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Отварят се офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 25 км от път ІII-4009 – основна връзка между общините Търговище и Попово

10.11.2014 17:15
oprr-vario.jpgУтре ще бъдат отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и за надзор при рехабилитацията на 25,077 км път III-4009 І-4 Лиляк – Александрово - Пресиян от км 0+000 до км 25+076,84, в област Търговище.

Отварят се ценовите оферти за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в 5 области и за участъци от АМ „Тракия“, „Хемус“ и „Марица“

07.11.2014 17:27
P4299193.JPGНа 10 ноември в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритите процедури за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на областите Търговище, Шумен, Кърджали, Смолян и Хасково. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца.  
RSS Icon