Купете е-винетка: bgtoll.bg

АМ „РУСЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА АВТОМАГИСТРАЛА „РУСЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

Автомагистралата „Русе - Велико Търново“ ще бъде основна връзка, свързваща планирания мост над река Дунав при Русе с гр. Велико Търново, както и ще осигурява връзка с път I-4 Коритна - Севлиево - Велико Търново - п. в. „Белокопитово“ на АМ „Хемус“ с път I-3 Гара Бяла - Плевен - Коритна - Ботевград и с бъдещия участък от АМ „Хемус“ край Велико Търново.

Изграждането на автомагистралата е сред приоритетните обекти, тъй като направлението осигурява връзка между държавите oт Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. С нея ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън населените места.

Проектното трасе на автомагистрала „Русе - Велико Търново“ е 132,84 км.

Разделено е на три участъка:

Автомагистралата ще започва от Русе при планирания мост над река Дунав и ще достига до град Дебелец, където трафикът се разделя в посока проход „Шипка“ и Прохода на Републиката.

Въз основа на разработения идеен проект, проектният габарит е Г27 с три ленти за движение в посока (две активни и една аварийна), средна разделителна ивица и банкети. Трасето в първите два участъка включва 10 броя виадукти по директното трасе. Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез 10 пътни възела, а достъпът до земеделските земи ще е чрез 8 селскостопански пресичания. Предвидени са и площадки за отдих.

Автомагистралата е част от основната ТЕН-Т мрежа. Срокът, в който основната ТЕН-Т мрежа трябва да бъде изградена и завършена, е края на 2030 г., съгласно Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС. Част от подготовката за извършване на строителните дейности (идеен проект, ОВОС и др.) за проекта за изграждане на AM „Русе - Велико Търново“ е финансирана по ОПТТИ 2014-2020.

Проектът е включен в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg