Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

20.01.2023

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СПИСЪК

 

            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1/03.01.2023 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 20.01.2023 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-2/03.01.2023 г. на председателя на УС на АПИ за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Агенция „Пътна инфраструктура”,  допуска до участие в конкурса следният кандидат:

Няма допуснати кандидати

 

Не се допуска до конкурс следният кандидат:

  1. Илиян Гонов - представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 г.  професионален опит, съгласно КДА

          На основание чл. 23. ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната процедура се прекратява.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg