Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за прекратен конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финасова отчетност на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

08.03.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността „главен експерт“ – 1 щ.бр., отдел „Финасова отчетност на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, обявен със Заповед № РД-11-128/01.02.2024 г. на председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“, приключва без класиране.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg