Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за прекратен конкурс за длъжността „юрисконсулт” в сектор „Административно правоприлагане“ в отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално тол управление

17.01.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

          На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността „юрисконсулт” в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“, Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, обявен със Заповед № РД-11-1522/21.11.2023 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, приключва без класиране.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg