Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

29.09.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в сектор „Техническа поддръжка на крайпътна и правоприлагаща инфраструктура“ отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" в Национално ТОЛ управление

Виж повече

29.09.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

28.09.2022
АПИ Обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Старши юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в сектор „Правно – административно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ при НТУ към АПИ

Виж повече

28.09.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в сектор „Правно – административно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в НТУ при АПИ

Виж повече

27.09.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в сектор „Финансово – счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ при Национално ТОЛ управление

Виж повече

26.09.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане" в Национално ТОЛ управление

Виж повече

26.09.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в сектор „Верификация на нарушенията“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление

Виж повече

26.09.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши експерт“ в отдел „Администрация и финанси“ в сектор „Правно-административно обслужване“, в Национално ТОЛ Управление

Виж повече

26.09.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Администрация и финанси“ в сектор „Правно-административно обслужване“, в Национално ТОЛ Управление

Виж повече

26.09.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен инспектор“ в сектор „Контрол и правоприлагане - Варна“, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално ТОЛ управление

Виж повече

26.09.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител - „главен юрисконсулт“ – в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

26.09.2022
Съобщение за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт” в отдел „Организация на процедури и възлагане на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

23.09.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ – 3 щ. бр. в отдел "Поддържане на републиканските пътища", дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ определена за заемане по служебно правоотношение

Виж повече

19.09.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Управление на човешките ресурси“, дирекция: „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

14.09.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ /Човешки ресурси/ в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално Тол управление

Виж повече

14.09.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по ОПРР" в Дирекция "Изпълнение на проекти на ОПРР и по програми за териториално сътрудничество на ЕС"

Виж повече

12.09.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“ /ПСИП/ в дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“

Виж повече

08.09.2022
Съобщение относно конкурса за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-София

Виж повече

08.09.2022
Съобщение относно конкурса за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-София

Виж повече

08.09.2022
Съобщение относно конкурса за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-София

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg