Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

02.06.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

02.06.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Процесуално представителство и контрол на обществените поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

26.05.2023
АПИ обявява конкурс за длъжност „Старши инспектор“ – 1 щ. бр. в отдел “Контрол по републиканската пътна мрежа“ (КРПМ), дирекция АРОК

Виж повече

26.05.2023
АПИ обявява канкурс за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Тежки и извънгабаритни товари“ – 1 щ. бр, дирекция „Пътни такси и разрешителни“

Виж повече

26.05.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в сектор „Контрол и правоприлагане“ - София, отдел „Контрол и правоприлагане“ при НТУ

Виж повече

25.05.2023
Съобщение за прекратен конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Пловдив

Виж повече

25.05.2023
Съобщение за прекратен конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

25.05.2023
Съобщение за прекратен конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

23.05.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно обслужване” при ОПУ – гр. Пловдив

Виж повече

22.05.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел ИРД, ОПУ - Велико Търново

Виж повече

12.05.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ на отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

12.05.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ на отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

09.05.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“– 1 щ.бр., в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Бюджет, финанси и разплащане по проекти“

Виж повече

09.05.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Управление на собствеността“ – 1 щ. бр, дирекция АОЧРУС

Виж повече

09.05.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Бюджет, финанси и разплащане по проекти“

Виж повече

09.05.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности” при ОПУ – Пловдив

Виж повече

03.05.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на ОПУ - гр. Стара Загора

Виж повече

02.05.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в сектор „Потребителски център“, отдел „Обслужване на клиенти“ при Национално ТОЛ управление

Виж повече

27.04.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, ОПУ - Варна

Виж повече

26.04.2023
Съобщение за прекратен конкурс за длъжността „главен експерт“ в  отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ (ИРД) в ОПУ - Шумен

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg