Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

31.01.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ – Кюстендил

Виж повече

31.01.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Сливен

Виж повече

31.01.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Сливен

Виж повече

31.01.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Сливен

Виж повече

31.01.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността "Системен администратор III степен" – 1 щ. бр. в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“, Национално тол управление

Виж повече

27.01.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“

Виж повече

23.01.2023
Съобщение за промяна на часа на конкурса за заемане на длъжността „Младши експерт“ в отдел "Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по ОП Региони в растеж", АПИ

Виж повече

20.01.2023
АПИ обявява конкурс за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при НТУ

Виж повече

20.01.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел "Координиране на проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз"

Виж повече

18.01.2023
АПИ обявява конкурс за длъжност "Главен експерт" в отдел „Обществена информация и международна дейност“, в дирекция „Комуникации и информация“.

Виж повече

09.01.2023
Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-София, АПИ е прекратен, поради липса на постъпили заявления.

Виж повече

09.01.2023
Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-София, АПИ е прекратен, поради липса на постъпили заявления

Виж повече

03.01.2023
АПИ обявява конкурс за длъжност „Младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел ОВОС и ОС, в дирекция ИПОП в ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“

Виж повече

03.01.2023
АПИ обявява конкурс за длъжност „Старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел ОВОС и ОС, в дирекция ИПОП в ЦА на Агенция "Пътна инфраструктура"

Виж повече

03.01.2023
АПИ обявява конкурс за длъжност „Младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел "Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по ОП Региони в растеж"

Виж повече

03.01.2023
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

15.12.2022
Съобщение за приключен конкурс без класиране за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и канцелария“

Виж повече

09.12.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността „старши експерт“ – 3 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

07.12.2022
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София

Виж повече

05.12.2022
АПИ обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“, НТУ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg