Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

12.04.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "директор" на дирекция БФРП

Виж повече

05.04.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Финансов контрольор“ в Областно пътно управление - Видин

Виж повече

04.04.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "директор" на ОПУ - Перник

Виж повече

28.03.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Кърджали

Виж повече

18.03.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Обследване на пътищата и конструктивни качества на настилките“ в Институт по пътища и мостове

Виж повече

08.03.2024
Съобщение за прекратен конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финасова отчетност на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

Виж повече

05.03.2024
Съобщение за прекратен конкурс за длъжността "финансов контрольор“ в ОПУ – гр. Пловдив

Виж повече

19.02.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на Областно пътно управление - Благоевград

Виж повече

16.02.2024
Съобщение за прекратен конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Правно - административни дейности и обществени поръчки“ в Национално тол управление

Виж повече

09.02.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши експерт" в отдел „Отчуждителни процедури“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

09.02.2024
АПИ обявява кнкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" в отдел „Инвестиционно проектиране“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

01.02.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

Виж повече

01.02.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "финансов контрольор" в ОПУ Пловдив

Виж повече

01.02.2024
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на за длъжността "юрисконсулт" в отдел "Правно обслужване" в дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Виж повече

30.01.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ – Велико Търново, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално тол управление

Виж повече

30.01.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Правно-административни дейности и обществени поръчки“ в Национално тол управление

Виж повече

17.01.2024
Съобщение за прекратен конкурс за длъжността „юрисконсулт” в сектор „Административно правоприлагане“ в отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално тол управление

Виж повече

09.01.2024
АПИ обявява конкурс за „експерт, анализатор на работни процеси III степен“ – 3 щ. бр. в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при НТУ

Виж повече

09.01.2024
АПИ обявява конкурс за „експерт, анализатор на работни процеси II степен“ – 2 щ. бр. в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при НТУ

Виж повече

08.01.2024
АПИ обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Инвестиционно - ремонтни дейности" в ОПУ - Ямбол

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg