Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

26.05.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Обществена информация и международна дейност“ в дирекция КИ при АПИ

Виж повече

16.05.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ - човешки ресурси - 2 щ. бр.в отдел "Администрация и финанси", сектор "Финансово-счетоводно обслужване", НТУ при АПИ

Виж повече

16.05.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел "Администрация и финанси", сектор "Финансово-счетоводно обслужване", НТУ при АПИ

Виж повече

10.05.2022
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност „Главен експерт“ – 1 щ. бр., в отдел “Административно обслужване“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ при АПИ

Виж повече

03.05.2022
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността "Директор" на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при АПИ

Виж повече

26.04.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“, отдел "Правно обслужване", дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при АПИ

Виж повече

26.04.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши юрисконсулт“, отдел "Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки" , дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при АПИ

Виж повече

18.04.2022
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт“ – 1 щ. бр., в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по РПМ“ в АПИ

Виж повече

11.04.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши счетоводител“ – 1 щ. бр., в отдел „Административно обслужване“ (АО) в ОПУ - Благоевград

Виж повече

04.04.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел “Административно обслужване“ в ОПУ - Ловеч

Виж повече

24.03.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „началник отдел“ на отдел “Административно обслужване“ в ОПУ - Велико Търново

Виж повече

24.03.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „експерт, анализатор на работни процеси III степен“, дирекция „Информационни технологии и системи“ в АПИ

Виж повече

17.03.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Инвестиционно проектиране“ в дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури" при АПИ

Виж повече

07.03.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „началник отдел“ в отдел „Служебен контрол“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“

Виж повече

07.03.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“, отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“

Виж повече

04.03.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел “Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“

Виж повече

07.02.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел “Административно обслужване“ в ОПУ - Хасково

Виж повече

24.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ – Пазарджик

Виж повече

24.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София при АПИ

Виж повече

24.01.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - София при АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg