Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

26.05.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Бюджет, финанси и разплащане по проекти“

Виж повече

26.05.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Бюджет, финанси и разплащане по проекти“

Виж повече

26.05.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност: “Главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Управление на собствеността“, дирекция АОЧРУС при АПИ

Виж повече

22.05.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността “главен експерт” в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на ОПУ - Стара Загора

Виж повече

19.05.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в сектор „Потребителски център“, отдел „Обслужване на клиенти“ , НТУ, АПИ

Виж повече

16.05.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността “главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Варна, АПИ

Виж повече

05.05.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността началник на отдел „Управление на човешките ресурси“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ (АОЧРУС), АПИ

Виж повече

28.04.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „юрисконсулт” в отдел "Административно обслужване" на ОПУ - Търговище, АПИ

Виж повече

25.04.2023
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Правно – административни дейности и обществени поръчки“ при Национално тол управление

Виж повече

18.04.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „Главен инспектор“ в сектор „Контрол и правоприлагане“-Русе, отдел „Контрол и правоприлагане“, НТУ

Виж повече

13.04.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Административно обслужване" в ОПУ - София

Виж повече

10.04.2023
Списък с допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжност "Главен инспектор" в отдел „Контролни дейности“, дирекция АРОК

Виж повече

10.04.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „Юрисконсулт” в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“, НТУ, АПИ

Виж повече

07.04.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-София , АПИ

Виж повече

07.04.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-София в АПИ

Виж повече

06.04.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност "Главен експерт" в отдел „Разрешителни режими“, дирекция ППИ, АПИ

Виж повече

04.04.2023
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността “юрисконсулт” в сектор „Контрол и правоприлагане“ – Велико Търново в отдел „Контрол и правоприлагане“ при Национално ТОЛ управление

Виж повече

03.04.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „Главен експерт” в отдел "Административно обслужване", дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността", АПИ

Виж повече

30.03.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Младши експерт“, отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ в АПИ

Виж повече

30.03.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Юрисконсулт“, отдел „Процесуално представителство и контрол на обществените поръчки“ /ППКОП/ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ /ОППО/ , АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg