Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Обяви за конкурси

10.06.2021
Уведомление по конкурс за заемане на длъжността „Директор“ – 1 щ. бр. в ОПУ Монтана при АПИ

Виж повече

02.06.2021
АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „директор“ – 1 щ. бр. на дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

13.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Главен експерт“ – в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при АПИ

Виж повече

13.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Главен експерт“ – в отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при АПИ

Виж повече

13.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Главен експерт“ – в отдел „Обществена информация и международна дейност“, дирекция „Комуникации и информация“ при АПИ

Виж повече

13.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Системен администратор II степен“ в сектор „Информационна сигурност и системна интеграция“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално ТОЛ управление към АПИ

Виж повече

13.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Младши експерт“ – в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при АПИ

Виж повече

13.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при АПИ

Виж повече

13.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти “ при АПИ

Виж повече

13.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Директор“ – 1 щ. бр. в ОПУ Монтана при АПИ

Виж повече

12.05.2021
Уведомление по конкурс, за длъжност „Директор“ – 1 щ. бр. в ОПУ Монтана, при АПИ

Виж повече

12.05.2021
Уведомление по конкурс за длъжност „Главен експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция ППИ при АПИ

Виж повече

12.05.2021
Уведомление по конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“ при АПИ

Виж повече

12.05.2021
Уведомление по конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Тръжни документи, технически норми и правила“ (ТДТНП), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при АПИ

Виж повече

12.05.2021
Уведомление по конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ при АПИ

Виж повече

12.05.2021
Уведомление по конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Обществена информация и международна дейност“, дирекция „Комуникации и информация“ при АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg