Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

17.02.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел ИРД, ОПУ Кюстендил

Виж повече

13.02.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в дирекция ПБПДРПМ, АПИ

Виж повече

06.02.2023
Списък с допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжността "Главен експерт" в отдел „Обществена информация и международна дейност“, дирекция КИ, АПИ

Виж повече

06.02.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността: “Младши експерт” в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ НТУ, АЛИ.

Виж повече

20.01.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

20.01.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

20.01.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

Виж повече

20.01.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати длъжността: „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел "Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по ОПРР", дирекция "Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програми за ТС на ЕС", АПИ

Виж повече

22.12.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжност „Юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Административно правоприлагане“ в НТУ, при АПИ

Виж повече

19.12.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

19.12.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел “Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Монтана

Виж повече

19.12.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“ в Национално тол управление

Виж повече

19.12.2022
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност "юрисконсулт" в сектор КП-Пловдив, отдел КП в НТУ

Виж повече

16.12.2022
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати, за конкурс за длъжност: „старши експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Администрация и финанси“, сектор „Жалби“ в НТУ, АПИ

Виж повече

16.12.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор „Жалби“, отдел „Администрация и финанси“ – 1 щ. бр. на Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

Виж повече

15.12.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно обслужване“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

15.12.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

15.12.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ – Кърджали

Виж повече

01.12.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“, дирекция „Информационни технологии и системи“ в Агенция „Пътна инфраструктура” 

Виж повече

28.11.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“, отдел „Управление на собствеността“ /УС/ в дирекция АОЧРУС, АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg