Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

10.11.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел ПО, дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Виж повече

10.11.2023
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел ИРД в ОПУ – Сливен при АПИ

Виж повече

02.10.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на за длъжността "главен експерт" в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"

Виж повече

02.10.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на за длъжността "старши експерт" в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"

Виж повече

02.10.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Инвестиционно –ремонтни дейности“, в ОПУ – София

Виж повече

18.09.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

04.09.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ – Ловеч

Виж повече

04.09.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Контрол и правоприлагане“ - Русе в Национално ТОЛ управление

Виж повече

31.08.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ (ИРД) в ОПУ – гр. Пловдив, АПИ

Виж повече

31.08.2023
Списък за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в сектор „Контрол и правоприлагане“ – София, отдел „Контрол и правоприлагане“ НТУ, АПИ

Виж повече

31.08.2023
Списък за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в сектор „Контрол и правоприлагане“ – София, отдел „Контрол и правоприлагане“ НТУ, АПИ

Виж повече

28.08.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността ,,главен експерт” в отдел ,,Административно обслужване”, ОПУ– Смолян, АПИ

Виж повече

21.08.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" в отдел "Бюджет и планиране", дирекция БФРП, АПИ

Виж повече

17.08.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността директор на ОПУ – гр. Пловдив, АПИ

Виж повече

07.08.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“

Виж повече

07.08.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост“

Виж повече

04.08.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейности по РПМ“, АПИ

Виж повече

31.07.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“-Бургас, отдел „Контрол и правоприлагане“ на Национално тол управление

Виж повече

31.07.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“ в отдел „Администрация и финанси“ на Национално тол управление

Виж повече

31.07.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "главен експерт" в отдел ТДТНП, дирекция ИПОП, АПИ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg