Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

17.10.2022
Списък с допуснати и недопуснати до участие в конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел УС, дирекция АОЧРУС.

Виж повече

17.10.2022
Списък за допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в сектор „Правно – административно обслужване“, НТУ

Виж повече

17.10.2022
Списък за допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт” в сектор „Правно – административно обслужване“, НТУ

Виж повече

14.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „Младши експерт” в сектор „Финансово-счетоводно обслужване“, НТУ

Виж повече

13.10.2022
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността: „главен инспектор“ в сектор „Контрол и правоприлагане - Варна“, НТУ

Виж повече

13.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в сектор „Верификация на нарушенията“ в отдел „Контрол и правоприлагане“ в НТУ

Виж повече

13.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“, в отдел „Администрация и финанси“, НТУ

Виж повече

13.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Администрация и финанси“, НТУ

Виж повече

13.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“, сектор „Административно правоприлагане“, НТУ

Виж повече

13.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“, отдел „Управление на собствеността“, АПИ

Виж повече

10.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел "Поддържане на републиканските пътища", АПИ

Виж повече

06.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Управление на човешките ресурси“ дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Виж повече

03.10.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“-човешки ресурси – 1 щ. бр., в отдел „Администрация и финанси“ (АФ), сектор “Финансово-счетоводно обслужване“ (ФСО), Национално Тол управление (НТУ)

Виж повече

03.10.2022
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност ''Главен експерт'' – 1 щ. бр. в отдел ''Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по Оперативна програма ''Региони в растеж 2014 - 2020''

Виж повече

30.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“

Виж повече

26.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“, отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

26.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Администрация и финанси“, сектор „Жалби“ в Национално ТОЛ управление

Виж повече

26.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“, дирекция „Информационни технологии и системи“

Виж повече

26.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“, отдел „Правно обслужване“ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

19.09.2022
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ отдел „Администрация и финанси“, сектор „Жалби“ в НТУ

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg