Купете е-винетка: bgtoll.bg

Кариери - Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси

06.07.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен инспектор“ в сектор „Контрол и правоприлагане “ - Пловдив, отдел „Контрол и правоприлагане“ на Национално тол управление

Виж повече

06.07.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - Перник

Виж повече

03.07.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Поддържане на републиканските пътища“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

Виж повече

26.06.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Планиране, подготовка на проектни предложения и договаряне по Оперативна програма „Региони в растеж“

Виж повече

19.06.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“, отдел „Организация на процедури и възлагане на обществени поръчки“, в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ в АПИ

Виж повече

19.06.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“, отдел „Процесуално представителство и контрол на обществените поръчки“ /ППКОП/ в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“

Виж повече

12.06.2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на за длъжността "главен експерт" в отдел "Тежки и извънгабаритни товари", дирекция "Пътни такси и разрешителни"

Виж повече

12.06.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши инспектор“ в отдел “Контрол по републиканската пътна мрежа“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“

Виж повече

12.06.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Контрол и правоприлагане“ - София в национално тол управление

Виж повече

09.06.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в отдел АО, ОПУ – Пловдив

Виж повече

08.06.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността ,,младши експерт” в отдел ,,Инвестиционно – ремонтни дейности” при ОПУ – Велико Търново

Виж повече

26.05.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Бюджет, финанси и разплащане по проекти“

Виж повече

26.05.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Бюджет, финанси и разплащане по проекти“

Виж повече

26.05.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност: “Главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Управление на собствеността“, дирекция АОЧРУС при АПИ

Виж повече

22.05.2023
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността “главен експерт” в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на ОПУ - Стара Загора

Виж повече

19.05.2023
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в сектор „Потребителски център“, отдел „Обслужване на клиенти“ , НТУ, АПИ

Виж повече

16.05.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността “главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Варна, АПИ

Виж повече

05.05.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността началник на отдел „Управление на човешките ресурси“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ (АОЧРУС), АПИ

Виж повече

28.04.2023
Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „юрисконсулт” в отдел "Административно обслужване" на ОПУ - Търговище, АПИ

Виж повече

25.04.2023
Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Правно – административни дейности и обществени поръчки“ при Национално тол управление

Виж повече

Архив на обявите за предишен период
Виж повече

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg