Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Габрово

28.02.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал. 2 от ЗДС и  Решение на УС на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-373/24 от заседание проведено на 13.02.2024 г.                                          

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти-държавна собственост, както следва:

1. Обособена позиция № 1: - 1 офис в РБП „Етъра“ с площ 16 м2 и открит терен за складиране на инертни материали и престой на техника с площ 180 м2, с обща начална наемна месечна цена в размер на 238.40 лв. без ДДС и 286.08 лв. с ДДС, от които 65.39 лв. с ДДС за помещението и 220,69 лв. с ДДС за открития терен.

2. Обособена позиция № 2: - 2 офиса в РБП Севлиево с площ 36 м2 и  открит терен за складиране на инертни материали и престой на техника, с площ 160 м2, с обща начална наемна месечна цена в размер на 279,96 лв. без ДДС и 335.95 лв. с ДДС, от които 139,78 лв. с ДДС за помещенията и 196,18 лв. с ДДС за открития терен.

3. Обособена позиция № 3: - 1 офис в РБП Дряново с площ 13.5 м2 и открит терен за складиране на инертни материали и престой на техника с площ 60 м2 с обща начална наемна месечна цена в размер на 82,25 лв. без ДДС и 98,7 лв. с ДДС, от които 49,66 лв. с ДДС за помещението и 49,04 лв. с ДДС за открития терен.

4. Обособена позиция № 4: - 2 офиса Опорен пункт „Донино” с площ 80 м2 и открит терен за складиране на инертни материали и престой на техниката с площ 60 м2 и навес – 288 кв. м., с обща начална наемна месечна цена в размер на 476,82 лв. без ДДС и 572.18 лв. с ДДС, от които 228,88 лв. с ДДС за помещенията, 294,22 лв. с ДДС за навеса и 49,04 лв. с ДДС за открития терен.

5. Обособена позиция № 5: - 1 офис в Опорен пункт „Шипка“ с площ 36 кв. м, с начална наемна месечна цена:  91,96 лв. без ДДС и 110,35 лв. с включен ДДС.

Срок за отдаване под наем  - 48 месеца

Цена на тръжната документация – 12.00 лв.

Депозит за участие 10.00 лв. за всяка обособена позиция

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 29.03.2024 г.

Търгът ще се проведе, както следва: от 10:00 ч. на 01.04.2024 г. в Административната сграда на Областно пътно управление-Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. Хр. Смирненски“ № 3.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе  от 10:00 ч. на 16.04.2024 г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. Хр. Смирненски“ № 3, при същите условия, като крайният срок за подаване на заявление за участие в него е 16:30 ч. на 15.04.2024 г.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на ОПУ – Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. Хр. Смирненски“ № 3, след заплащането й по сметка на ОПУ - Габрово в банка ОББ АД; IBAN: BG 78 UBBS 80023106189502; BIC : UBBS BGSF.

Депозит за участие в търга се внася по сметка на ОПУ – Габрово в банка  ОББ - АД, IBAN  BG 37 UBBS 800 233 001 38830; BIC : UBBS BGSF

За допълнителна информация: тел. 066/815059

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg