Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обява във връзка с отчуждаване на имоти-частна собственост за изграждане на обект: Модернизация на участък от Път I-1 Мездра-Ботевград, от км 161+367 до км 194+164.89, на територията на Софийска област

23.05.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на участък от Път I-1 (Е-79) „Мездра-Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89, на територията на Софийска област, подробно описани в Решение № 331 на Министерския съвет от 16 май 2024 г.

С Решение № 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. „Участък от път І-1
(Е-79), „Мездра - Ботевград“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg