Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обява във връзка с отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект: Автомагистрала "Хемус" участък от км 299+000 до км 310+940 на територията на областите Търговище и Разград

23.05.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 299+000 до км 310+940, на територията на област Търговище и област Разград, подробно описани в Решение № 343 на Министерския съвет от 17 май 2024 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2 „София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ – Автомагистрала „Хемус“, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg