Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обява за за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост в административната сграда на ОПУ - Ямбол

18.04.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал.2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл. 24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-779/24 г. от заседание, проведено на 21.03.2024 г. и Заповед № РД-11-374/08.04.2024 г. на Председателя на УС на АПИ

 

ОБЯВЯВА:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, административна сграда на Областно пътно управление – Ямбол с идентификатор 87374.532.124.3 по КККР на гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 16, предоставена за управление на Областно пътно управление – Ямбол, по обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция № 1: Офис № 1, етаж 3 - с ПП-27,50 кв.м., със западно изложение, под – ламиниран паркет, по стени – латекс, в по-голямата част – неподвижно обзавеждане, луминисцентни осветителни тела, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 143,00 лв;

Обособена позиция № 2: Офис № 2, етаж 3 - с ПП-13,50 кв.м., със западно изложение, под – балатум, по стени – латекс, луминисцентни осветителни тела, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 70,20 лв;

Обособена позиция № 3: Офис № 3, етаж 3 - с ПП-13,50 кв.м., със западно изложение, под – балатум, по стени –неподвижно обзавеждане и дървена ламперия, луминисцентни осветителни тела, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 70,20 лв;

Обособена позиция № 4: Офис № 4, етаж 3 - с ПП-27,50 кв.м., със западно изложение, под – ламиниран паркет, по стени – латекс и неподвижно обзавеждане, луминисцентни осветителни тела, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 143,00 лв;

Обособена позиция № 5: Офис № 5, етаж 3 - с ПП-13,50 кв.м., с южно изложение, под – балатум, по стени - неподвижно обзавеждане и дървена ламперия, луминисцентни осветителни тела, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 143,00 лв;

Обособена позиция № 6: Офис № 6 - с ПП-13,50 кв.м., с източно изложение, под – балатум, по стени – неподвижно обзавеждане и дървена ламперия, луминисцентни осветителни тела, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 70,20 лв;

Обособена позиция № 7: Офис № 1, етаж 7 - с ПП-13,50 кв.м., със западно изложение, под – балатум, по стени – латекс и неподвижно обзавеждане, луминисцентни осветителни тела, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 70,20 лв;

Обособена позиция № 8: Офис № 1, етаж 9 - с ПП-13,50 кв.м., със западно изложение, под – балатум, по стени – латекс,  осветително тяло – висящ абажур, гардероб и две бюра за ремонт, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 70,20 лв;

Обособена позиция № 9: Офис № 2, етаж 9 - с ПП-13,50 кв.м., със западно изложение, под – балатум, по стени – латекс, осветително тяло – висящ абажур, едно бюро и гардероб, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 70,20 лв;

Обособена позиция № 10: Офис № 3, етаж 9 - с ПП-13,50 кв.м., със западно изложение, под – балатум, по стени – латекс, осветително тяло – висящ абажур, едно бюро и гардероб, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 70,20 лв;

Обособена позиция № 11: Офис № 4 (бивш стоматологичен кабинет), етаж 9 - с ПП-13,50 кв.м., със западно изложение, под – балатум, по стени – латекс, осветително тяло – висящ абажур, едно бюро и гардероб, ПВС прозоречна дограма, метална входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 70,20 лв;

Обособена позиция № 12: Офис № 5, етаж 9 - с ПП-13,50 кв.м., със западно изложение, под – износен ламиниран паркет, по стени – латекс, осветителни тяла – луминисцентни, единични, едно бюро и шкаф, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 70,20 лв;

Обособена позиция № 13: Офис № 6, етаж 9 - с ПП-13,50 кв.м., с източно изложение, под – балатум, по стени – латекс, осветително тяло – висящ абажур, едно бюро и шкаф, ПВС прозоречна дограма, дървена входна врата с блажно боядисване, с месечна наемна цена в размер на 5,20 лв./кв.м. или 70,20 лв;

Помещенията са необзаведени. За отчитане на ВиК и на ел.енергия няма самостоятелни монтирани измервателни уреди. Разполагат с парно отопление и асансьор.

Помещенията са с предназначение – административна дейност.

Първоначалната наемна цена при провеждане на търг за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост е определена по реда на чл. 41, ал.1 от ППЗДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Цена на тръжната документация: 6,00 лв. с ДДС.

Депозит за участие за всеки един от имотите поотделно: 10,00 лв.

Всеки кандидат в търга може да участва за всеки един от имотите. За всеки един от имотите се подава отделно заявление за участие.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 часа на 20.05.2024 г.

Търгът ще се проведе на 21.05.2024 г. от 10:00 часа в Административната сграда на Областно пътно управление – Ямбол, намираща се в гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 16, ет. 5. За всеки имот се провежда отделен търг, съгласно поредността им в описанието.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на ОПУ-Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 16, ет. 5, деловодство, след заплащане по банков път по сметка:

IBAN: BG92 UNCR 9660 3118 0095 10

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк, клон Ямбол

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN BG88 UNCR 9660 3318 0095 17

BIC UNCRBGSF

УниКредит Булбанк, клон Ямбол

За допълнителна информация: тел 046/662 828

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg