Купете е-винетка: bgtoll.bg

Писмо на ОПУ - София до "ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

13.03.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ

Днес 13.03​.2023 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес,
обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО                                                                                                                                     
"ДМД КОНСУЛТИНГ" ООД

област София, община Столична, гр. София 1000,

р-н „Средец“, ул. Хан Аспарух № 24, ет. надпартерен

Относно: Рекламно съоръжение /РС/ на път I-1 /София – Перник/

 

 
                   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МУРУТИ,

                   Във връзка с Ваше Искане вх. № 53-00-305/20.02.2023 г. за извършване на предварителен оглед за изграждане на рекламно съоръжение на път I-1 /София – Перник/ при км 278+270 ляво, Ви информирам, че за да бъде осъществен огледът, незаконното рекламно съоръжение с изтекъл срок на валидност на Разрешение № РСПП-633/16.08.2017 г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение трябва да бъде демонтирано, както е упоменато в изпратено до Вас писмо изх. № 53-00-108/20.01.2023 г.

Когато условието бъде изпълнено може да потърсите връзка с ОПУ – София за започване на исканата от Вас процедура.

 

инж. РУМЕН САЧАНСКИ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg