Купете е-винетка: bgtoll.bg

Писмо от ОПУ - Хасково до Александър Ангелов Цанков

28.02.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Изх. № 94-00-113  Дата 02.02.2024 г.

До

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ЦАНКОВ

бул. „България” № 75, вх. А, ет. 2, ап. 11

гр. Харманли

 

Уважаеми г-н Управител,

 Във връзка с прилагане изискванията на Наредбата за специално ползване на пътищата Ви уведомяваме, че не сте заплатили дължимата сума за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. към Агенция „Пътна инфраструктура” за експлоатация на 1 брой РС на: път АМ „Марица“ при км 27+100дясно с РЕ № РСПП –132 / 11.04.2018 г.

  Към 02.02.2024 г. тя е в размер на 1420,60лв. /хиляда четиристотин и двадесет лв. и 0.60 ст/.

  Следва в 5 /пет/ дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо да предприемете незабавни мерки за погасяване на дължимата сума. В случай на не изпълнение ще бъдат приложени административно наказателните разпоредби на чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата /отнемане на издадените разрешения за специално ползване и демонтиране на РС, като разходите ще са за Ваша сметка/ и дължимите към нас суми ще бъдат изискани чрез НАП.

Към датата на плащане на задълженията си направете справка на точната сума в момента на тел.: 0884 40 99 40.

    Приложение : справки за дължимата сума.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg